Jak mogłem dać się namówić na polisolokatę?

Jeżeli jesteście lub byliście Państwo posiadaczami polisolokaty, to zapewne wielokrotnie zadawaliście sobie pytanie: jak do tego doszło? A mówiąc wprost i bardziej kolokwialnie: jakim sposobem daliście się "wyprowadzić w pole" ? Drodzy Państwo, nie należycie do grona kilkuset osób, a raczej do tysięcy oszukanych Polaków. Jak sami możecie się domyślić, to nie jest przypadek, że tak wiele osób skusiło się na tę "wspaniałą" formę pomnażania kapitału.

Doradcy biznesowi z wielką chęcią oferowali i rekomendowali ten produkt. No cóż – ich głównym interesem była prowizja, która nie należała do skromnych. Jednak jeszcze bardziej popularnym i skuteczniejszym sposobem na pozyskanie klientów było zaangażowanie firm pośredniczących w sprzedaży polisolokat, które nierzadko tworzono tylko w tym celu. To było mistrzostwo! Spotkania kończące się "wciskaniem" polisolokat bardzo często odbywały się w salach konferencyjnych najwystawniejszych hoteli, co miało stworzyć pozory bogactwa…

Czytaj dalej about Jak mogłem dać się namówić na polisolokatę?
 • 0

Czym jest odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Odszkodowania to świadczenia pieniężne, które mają ścisły związek ze szkodą i służą do jej naprawienia. W polskim prawie istnieje zasada, zgodnie z którą obowiązek naprawienia szkody spoczywa na tym, kto tę szkodę wyrządził. Warto zaznaczyć, że szkody nie mają jednakowego charakteru, bowiem dzielimy je na szkody majątkowe i niemajątkowe, szkody na osobie i szkody na mieniu. Odszkodowanie ma na celu rekompensatę szkód majątkowych, zaś zadośćuczynienie szkód niemajątkowych, określanych mianem krzywdy. Tu napomknąć należy, iż krzywda opisywana jest zazwyczaj jako cierpienie psychiczne lub fizyczne, polegające na utracie nastroju, poczuciu przygnębienia, bezradności życiowej, a także rozstroju emocjonalnego.

Szkoda na osobie, to np. uszkodzenie ciała w wyniku kolizji drogowej, rozstrój zdrowia fizycznego i psychicznego związany ze zdarzeniem, czy też naruszenie dobrego imienia. Szkoda na mieniu jest ściśle związana z majątkiem, może dotyczyć wszelkiego rodzaju ruchomo…

Czytaj dalej about Czym jest odszkodowanie i zadośćuczynienie?
 • 0

Czy rozwód naprawdę jest drogi?

W społeczeństwie „pokutuje” przeświadczenie, że wynagrodzenia adwokata za sprawę rozwodową są bardzo wysokie. Ów przeświadczenie w dużej mierze wynika z braku elementarnej wiedzy czym tak naprawdę jest sprawa rozwodowa i z jakim nakładem pracy adwokata się wiąże. Wobec czego warto przypomnieć, że sprawa o rozwód to faktycznie wiele postępowań, które (gdyby nie chodziło o rozwiązanie małżeństwa) toczyłyby się niezależnie od siebie przed Sądem Rodzinnym.

W „skład” sprawy rozwodowej wchodzą min :

rozwiązanie małżeństwaalimenty na rzecz dziecialimenty na rzecz współmałżonkapowierzenie władzy rodzicielska i sposób jej wykonywaniamiejsce pobytu dzieckasposób kontaktowania się rodzica z dzieckiemoraz czasami też podział majątku dorobkowego, do tego dochodzą kwestie zabezpieczeń roszczeń, które często wymagają odrębnego posiedzenia Sądu

Tak szerokie postępowanie wymaga od adwokata bardzo dużego nakładu pracy, począwszy na często wyczerpującym fizycznie i psyc…

Czytaj dalej about Czy rozwód naprawdę jest drogi?
 • 0

Dlaczego tzw. kancelaria odszkodowawcza to nie jest najlepszy pomysł?

Walka z ubezpieczycielami okazała się „złotym interesem”. Z jednej strony permanentne i wręcz „bezczelne” zaniżanie należnych odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe, z drugiej zaś widok na pokaźne prowizje spowodowały, że jak grzyby po deszczu zaczęły rozwijać się tzw. kancelarie odszkodowawcze.

Działanie wyżej wymienionych podmiotów sprowadza się  po pierwsze do odnalezienia klienta.

W tym celu często stworzona jest cała sieć powiązań personalnych, umożliwiających handel danymi osobowymi ofiar wypadków drogowych, czy też ich najbliższych, zaangażowani są:

pracownicy firm pogrzebowych, personel szpitali, niekiedy funkcjonariusze policji etc. etc.

Po drugie nakłonienie klienta do podpisania umowy. Bardzo często na tym etapie pracownicy ww. kancelarii zachowują się jak przysłowiowe „hieny”, wykorzystują zły stan fizyczny i psychiczny ofiar, obiecują darmowe uzyskanie bajońskich sum etc. etc. Osobiście zetknąłem się z sytuacją, kiedy Moja Klie…

Czytaj dalej about Dlaczego tzw. kancelaria odszkodowawcza to nie jest najlepszy pomysł?
 • 0

Kredyty frankowe – w czym tkwi problem?

Kredyty frankowe – co to jest?

Pod nazwą „kredyty frankowe” kryją się kredyty, które Polacy zaciągali w latach 2005-2009 we frankach szwajcarskich (CHF), euro i dolarach. Wbrew powszechnej opinii nie są to kredyty walutowe, ponieważ kredytobiorcom zostały wypłacone złotówki a nie waluta.

Kto udzielał?

Największa ilość kredytów we frankach szwajcarskich udzielały:

mBank Millennium GeMoney Getin Bank Kredy Bank Santander Consumer PKO BPH Euro Bank Raiffeisen, Bank Zachodni WBK Bank Ochrony Środowiska Co robią frankowicze?

Od kilku lat kredytobiorcy (popularnie zwany „frankowiczami”) w całej Polsce walczą o swoje pieniądze przed sądami.

Co prawda wielokrotnie w sprawach frankowych wypowiadał się Rzecznik Finansowy oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, jednak większości nie doprowadziło to do zakończenia sprawy z bankiem.

O…
Czytaj dalej about Kredyty frankowe – w czym tkwi problem?
 • 0

Zadośćuczynienie za śmierć domowego pupila w wyniku wypadku samochodowego

W świadomości społecznej dosyć powszechna jest już wiedza o możliwości uzyskania odszkodowania oraz zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej. Podstawę do uzyskania takich świadczeń daje art. 446 kc. Ustawodawca w przywołanym przepisie przewidział możliwość naprawienia zarówno szkody materialnej, jak również kompensacji krzywd związanych ze śmiercią osoby najbliższej.

Jak twierdził Mahatma Gandhi „stopień rozwoju cywilizacji wyraża się stosunkiem człowieka do zwierząt”. Zgadzając się z powyższą tezą, z zadowoleniem należy przyjąć pojawiający się w orzecznictwie polskim trend dopuszczający orzekanie odszkodowania i zadośćuczynienia dla najbliższych, również w związku ze śmiercią domowego pupila. Psy, koty i inne zwierzęta traktowane są często jak domownicy, a wieź łącząca ich z właścicielem zasługuje z całą pewnością na ochronę.

Nie może budzić wątpliwości jako utr…

Czytaj dalej about Zadośćuczynienie za śmierć domowego pupila w wyniku wypadku samochodowego
 • 0

Urlop na żądanie po długotrwałej chorobie, a obowiązkowe badania kontrolne

Czy możliwe jest udzielenie urlopu wypoczynkowego „na żądanie” pracownikowi będącemu nieobecnym w pracy z powodu długotrwałej choroby trwającej więcej niż 30 dni, bezpośrednio po upływie zwolnienia lekarskiego, bez przeprowadzania badań kontrolnych?

Zarówno w orzecznictwie jak i judykaturze utrwalone zostało stanowisko, iż obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu „na żądanie” nie jest bezwzględny, a pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności. Każdy urlop, także „na żądanie” może być rozpoczęty wtedy gdy istnieje w tym zakresie pozytywna decyzja pracodawcy zakomunikowana pracownikowi. Do udzielania urlopu mają bowiem zastosowanie ogólne reguły, w tym także ta z art. 163 § 11 K.p., zgodnie z którą wniosek urlopowy pracownika jest brany przez pracodawcę pod uwagę, ale nie jest dla niego wiążący. Pracodawca powinien go uwzględnić, jeżeli zwolnienie urlopowe we wniosk…

Czytaj dalej about Urlop na żądanie po długotrwałej chorobie, a obowiązkowe badania kontrolne
 • 0

Błędy medyczne – okiem prawnika

Drogi dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego. Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r., IV CR 39/54)

Osoby poszkodowane w wyniku błędu medycznego mają kilka sposobów na dochodzenie roszczeń z nim związanych:

postępowanie karne; postępowanie cywilne; postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Postępowanie karne należy zainicjować (o ile nie zostało wszczęte z urzędu przez organy ścigania) poprzez złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej prokuratury lub jednostki policji. Postępowania karne w tym zakresie toczy się zazwyczaj w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa a art. 160 § 3 Kodeksu karnego (tj. narażenie na bezpośrednie …

Czytaj dalej about Błędy medyczne – okiem prawnika
 • 0

Odprawa pośmiertna – komu przysługuje?

Odprawa pośmiertna jest szczególnym rodzajem świadczenia, które przysługuje rodzinie zmarłego pracownika, jeżeli do zgonu doszło w trakcie trwania stosunku pracy bądź też w czasie pobierania po jego rozwiązaniu świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby.

Prawo do tego świadczenia powstaje zatem z tytułu wygaśnięcia na skutek śmierci pracownika stosunku pracy.

Z punktu widzenia regulacji prawnych bez znaczenia pozostają przyczyna i miejsce śmierci pracownika, a zatem nie wymaga się, aby śmierć miała związek z wykonywaną pracą.

Należy podkreślić, iż świadczenie to przysługuje rodzinie zmarłego pod warunkiem, iż był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę, bądź też wykonywał pracę nakładczą. Warto zasygnalizować, iż nie ma tu znaczenia staż pracy, ponieważ prawo do niego powstaje już w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.

W przypadku gdy ten sam pracownik zatrudniony był u kilku pracodawców, świadczenie przysługuje od każdego z…

Czytaj dalej about Odprawa pośmiertna – komu przysługuje?
 • 0

Zmowa cenowa – na czym polega

19 lipca 2016 r. był przełomowym dniem dla osób, które w latach 1997-2011 kupiły lub wzięły w leasing pojazdy marki Iveco, DAF, MAN, Volvo/Renault i Daimler. Komisja Europejska uznała bowiem, wydając decyzję w sprawie AT.39824 – Samochody ciężarowe, że ww. producenci samochodów ciężarowych zawarli porozumienie cenowe, zawyżając tym samym wartość sprzedawanych lub leasingowanych pojazdów.

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2016 r. otworzyła drogę firmom transportowym do dochodzenia odszkodowania za zmowę cenową.

Czytaj dalej about Zmowa cenowa – na czym polega
 • 0

Alimenty – najczęściej zadawane pytania

Alimenty – kto, komu i ile? Co to są alimenty? Alimenty są to: 1. świadczenia pieniężne od obojga rodziców na rzecz małoletnich dzieci (rozumienie potoczne), 2. starania rodziców o właściwą opiekę nad dziećmi oraz ich prawidłowe wychowanie. Alimenty mogą być świadczone: 1. w formie pieniężnej (np. przelew lub gotówka), 2. poprzez kupowanie wyżywienie, ubrań, artykułów szkolnych. Obowiązek alimentacyjny rodzice wykonują: 1. w trakcie trwania związku małżeńskiego 2. po rozwodzie. Po rozwodzie alimenty są zazwyczaj przelewane na konto rodzica, z którym dziecko stale mieszka po rozwiązaniu związku małżeńskiego, czyli w sytuacji kiedy rodzice po rozwodzie nie mieszkają razem. Dla kogo i od kogo? W zasadzie alimenty należą się: 1. dziecku do 18 roku życia (od rodziców lub dziadków) 2. dorosłemu powyżej 18 roku życia (od rodziców lub dziadków) 3. rodzicowi (od dzieci) 4. małżonkowi po rozwodzie, jeżeli są zasądzone w wyroku sądowym )od byłego…
Czytaj dalej about Alimenty – najczęściej zadawane pytania
 • 0

Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym – roszczenia

W praktyce dosyć często możemy się spotkać z przypadkami pozostawienia ciała obcego w polu operacyjnym, liczba takich spraw na wokandach sądowych niestety nie maleje, a nawet, co może niepokoić, wykazuje tendencję wzrostową. Najczęściej w organizmie pacjenta pozostawiane są: chusty, gazy, klamry, tampony, igły i różnego rodzaju inne narzędzia chirurgiczne. Duża część poszkodowanych dowiaduje się o pozostawieniu w ich ciele różnorakich przedmiotów dopiero po latach. Takie zaniedbania mogą prowadzić do nieodwracalnych skutków w organizmie ludzkim, powodują powstawanie ropnych zakażeń, dolegliwości bólowych, konieczność ponownego przeprowadzenia zabiegu, nierzadko mogą doprowadzić także do śmierci pacjenta.

Pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta po zabiegu jest kwalifikowane jako błąd w sztuce lekarskiej. W znacznej części przypadków mamy do czynienie ze zwykłym niedbalstwem. W orzecznictwie sądowym podkreśl…

Czytaj dalej about Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym – roszczenia
 • 0

Alimenty od rodziców na rzecz dzieci

Kiedy i jak można ich się domagać? Alimenty są instytucją prawa rodzinnego, o której słyszał chyba każdy , nawet jeśli nie miał z nią nigdy osobistej styczności. Zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej k.r.o.) obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Wskazany w kodeksie obowiązek wynika zatem z samego faktu występowania pokrewieństwa i dotyczy w praktyce ponoszenia bieżących kosztów utrzymania uprawnionego do alimentów przez zobowiązanego do alimentów.

Najczęściej spotykaną sytuacją jest wykonywanie świadczeń alimentacyjnych przez rodzica na rzecz dziecka (art. 133 k.r.o.). Może również dojść do sytuacji, gdy rodzic nie wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków i zobowiązani do uiszczania alimentów będą dziadkowie. Co raz częściej zdarza się również, że to dorosłe dzie…

Czytaj dalej about Alimenty od rodziców na rzecz dzieci
 • 0