W 2019 roku prawo do wykonywania zawodu doradcy podatkowego w Polsce miało 8969 osób. Może być on wykonywany przez osoby fizyczna posiadające wpis w Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów oraz osoby prawne, które otrzymały zgodę od ministra finansów. Wykonywanie tego zawodu bez posiadanie uprawnień podlega karze grzywny do 50 tysięcy złotych. Czytaj więcej