Firma windykacyjna czy adwokat do odzyskania długu?

Stopniowy wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i obecny od 2 lat stan pandemii, determinuje konsekwencje powszechnie znane w obrocie gospodarczym w postaci braku zapłaty za sprzedany towar lub świadczoną usługę.

Dlatego też istotnym pytaniem przed jakim staje wielu przedsiębiorców jest „ Do kogo zwrócić się o pomoc w odzyskaniu należności ”? Wśród wielu jednostek zajmujących się windykacją należności należy znaleźć taką, która cechuje się skutecznością egzekucji, a jednocześnie jej działania pozostają w granicach i ramach obowiązującego prawa. Najbardziej znanymi podmiotami działającymi w tej branży są firmy windykacyjne, dzięki agresywnej i krzykliwej reklamie oraz kontrowersyjnym czynnościom balansującym na granicy prawa i etyki. Zaś sam fakt handlu wierzytelnościami w postaci ich sprzedaży, świadczy o braku skuteczności ich działań pomimo zapewnień o wysokiej ściągalności należności. Fundamentalne znaczenie ma fakt, że firma windykacyjna nie ma uprawnień do dochodzenia roszczeń przed sądem jeżeli nie zostaną przeniesione na nią prawa do wierzytelności. Najzwyczajniej w świecie każdy wierzyciel samodzielnie może dzwonić do dłużnika i przesyłać mu wezwania do zapłaty, a w przypadku braku odzewu przekazać sprawę adwokatowi lub radcy prawnemu, aby ten ją poprowadził przed sądem. Dlatego też działania firm windykacyjnych często są nieskuteczne, a część dłużników na telefony lub kolejne wezwania kierowane do nich po prostu nie odpowiadają. Nie posiadając wyroku sądowego, który jest zaopatrzony w klauzulę wykonalności, pomimo najszczerszych zapewnień żaden podmiot nie przeprowadzi skutecznej egzekucji. Komornik nie może zająć konta bankowego, ruchomości bądź nieruchomości jeśli wierzyciel nie przekaże tytułu egzekucyjnego wydanego przez sąd.

W kontraście do wielu firm windykacyjnych stoją działania możliwe do wykonania przez kancelarie adwokackie, zwłaszcza te, które specjalizują się w pomocy w odzyskiwaniu należności. Sama definicja opisująca windykację długów jako całokształt działań prowadzonych przez prawnika, a polegających na wyegzekwowaniu zadłużenia na rzecz uprawnionego czyli wierzyciela, od zobowiązanego to jest dłużnika wskazuje nam właściwą drogę postępowania. Zgodnie z prawem cywilnym oraz postępowaniem cywilnym windykacja należności polega w szczególności na podejmowaniu szeregu działań procesowych i poza procesowych mających na celu wspomnianą egzekucję długu. Całokształt w/w okoliczności pozwala nam stwierdzić, iż zlecając odpowiedniej kancelarii adwokackiej usługę polegającą na skutecznym odzyskaniu długu mamy większą gwarancję na właściwe dochodzenie naszych praw niż w przypadku innych podmiotów. Mianowicie adwokat dokona takich czynności, których nie wykona firma windykacyjna. Po pierwsze wystosuje kancelaryjne, profesjonalne wezwanie do zapłaty, które będzie się charakteryzować większą skutecznością, a co za tym idzie w znacznej liczbie przypadków odzyskanie należności potrwa krócej. 
Po wtóre zapewni należytą reprezentację wierzyciela ( klienta ) na każdym etapie postępowania sądowego, w konsekwencji uzyskując klauzulę wykonalności na prawomocnym wyroku sądowym. Następnie sporządzi i złoży wniosek egzekucyjny do komornika, jak również poprowadzi postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika. Z kolei na etapie przedsądowym może przeprowadzić negocjacje lub mediacje między wierzycielem
i dłużnikiem, dotyczące spłaty zadłużenia i warunków na jakich mogłoby się ono odbyć.

Na skuteczną windykację składa się wiele czynników, a wybranie właściwej ścieżki która przyniesie zwrot należnych pieniędzy wraz z kosztami i odsetkami jest ważkim zagadnieniem obecnej rzeczywistości społeczno – gospodarczej. Przedsiębiorcy decydujący się na współpracę z kancelariami adwokackimi mogą być spokojni, że w ich sprawie zostaną zachowane najwyższe możliwe standardy postępowania. Wyrażają się one min.: 
w dochowaniu tajemnicy zawodowej i przestrzeganiu szeregu obostrzeń etycznych. Nad przestrzeganiem tych wymogów czuwają organy dyscyplinarne samorządu zawodowego. Dzięki temu kontrahent ma pewność, że wszystkie udzielone informacje pozostaną 
w kancelarii, a ryzyko niewłaściwego ich wykorzystania jest bliskie zeru i tym samym żywotne interesy firmy są należycie zabezpieczone. Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu przez adwokatów powoduje zminimalizowanie ryzyka strat, w przypadku jakichkolwiek sytuacji awaryjnych i jest bezpiecznikiem klienta prawnika.

marek kowalewicz adwokat białystok

MAREK KOWALEWICZ

adwokat z Białegostoku

Prowadzę kancelarię adwokacką od 2012 roku. W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy prawnika z doświadczeniem z danej dziedziny prawa zapraszam do kontaktu.