Jak napisać pozew o rozwód?

Rozwód jako dramatyczny i zwiastujący koniec pewnego etapu w życiu proces, wymaga od nas wielu sformalizowanych czynności, pomimo, że emocje związane z tym wydarzeniem często nie ułatwiają nam podejmowanych działań. Tą przykrą konieczność rozpoczyna pozew rozwodowy składany przez jednego z małżonków, który na drodze sądowej chce zakończyć związek małżeński. Inaczej mówiąc jest to pismo procesowe, które wszczyna postępowanie sądowe o rozwód. Jest to pierwsza i najważniejsza czynność, która uruchamia formalne rozwiązanie związku małżeńskiego, a jego treść zależy od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest sprecyzowanie oczekiwań, czy strona wnioskująca o rozwód chce go przeprowadzić z orzekaniem, czy też bez orzekania o winie. Jednakże występują tu pewne ograniczenia co do składania wniosku, kiedy powód jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego, to warunkiem aby sąd orzekł rozwód, jest zgoda drugiego z małżonków. Wyjątkiem od reguły jest zaś okoliczność, gdy brak zgody na rozwód przez drugą stronę jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W wypadku wielu „świadomych” i dojrzałych emocjonalnie małżonków oraz wystąpienia wspólnej wolizakończenia związku małżeńskiego, to najczęściej będziemy mieli do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie. Jego zasadniczą cechą jest fakt, że w przypadku zgodnego zapatrywania partnerów co do zakończenia ich relacji, jak i uregulowania kwestii dotyczących wspólnych małoletnich dzieci, przebiega w miarę szybko i bez szczegółowego wgłębiania się w przyczyny rozpadu małżeństwa. Wówczas najważniejszym zadaniem sądu jest ocena, czy między małżonkami rzeczywiście nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia i oczywiście zapewnienie, aby orzeczenie rozwodu na konkretnych warunkach nie kolidowało z dobrem wspólnych małoletnich dzieci. Samo przygotowanie tego rodzaju dokumentu jakim jest pozew jest wtedy dużo łatwiejsze.

W sytuacji gdy konflikt małżeński eskalował wraz z trwaniem związku oraz zdominował postępowanie partnerów, to najczęściej znajduje on swoje odzwierciedlenie w decyzji udania się do sądu z zamiarem ustalenia winnego rozpadu małżeństwa. W związku z szczegółowym wykazaniem zawinienia drugiego małżonka, jak i mocno rozbudowanym zakresem na tę okoliczność dowodów, miejmy świadomość, że decydując się na prowadzenie postępowania z orzeczeniem o winie małżonka, należy przygotować się na długotrwały proces. Może skutkować on masą negatywnych emocji i wysokim poziomem stresu.

W pozwie powinny być podane wszystkie informacje pozwalające na szczegółowe opisanie naszych żądań i wniosków, czyli wskazanie obu stron z wyróżnieniem kto jest wnioskodawcą, a kto pozwanym. Jeżeli strony posiadają niepełnoletnie dzieci to we wniosku należy wskazać który z małżonków będzie wykonywał władzę rodzicielską, należy określić wysokość alimentów i częstotliwość kontaktów z dziećmi. Określić należy sposób korzystania z dotychczasowego mieszkania w przypadku wspólnego zamieszkiwania lub też eksmisję 
z niego. Może zawierać również inne żądania np. zasądzenie alimentów od współmałżonka lub podziału wspólnego majątku małżeńskiego jeżeli o to wnioskujemy. Pozew rozwodowy zawierający błędy i braki formalne może prowadzić do zwrotu pozwu, jednakże najczęściej kończy się wezwaniem przez sąd do uzupełnienia braków formalnych w sprawie rozwodowej. Pozew rozwodowy należy złożyć w Sądzie Okręgowym w Wydziale Rodzinnym lub Cywilnym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że nadal mieszka pod tym adresem jeden z nich. W innej sytuacji właściwym sądem będzie sąd w miejscu zamieszkania powoda, ewentualne w dalszej kolejności pozwanego małżonka.

marek kowalewicz adwokat białystok

MAREK KOWALEWICZ

adwokat z Białegostoku

Prowadzę kancelarię adwokacką od 2012 roku. W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy prawnika z doświadczeniem z danej dziedziny prawa zapraszam do kontaktu.