Jak odzyskać prawo jazdy utracone za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jednym z nierozwiązywalnych problemów od wielu lat jest zagadnienie trzeźwości kierowców na polskich drogach. Na jazdę na tzw. „podwójnym gazie” czyli po wypiciu alkoholu decyduje się ogromna ilość kierowców – średnia z ostatnich lat jak podają policyjne źródła to około 100 tysięcy rocznie. Te zatrważające statystyki powinny bić na alarm, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że w okresie pandemii policja kilkukrotnie rzadziej kontrolowała trzeźwość kierowców. W 2020 roku wykonała 7 mln takich badań, podczas gdy w poprzednich latach liczba ta oscylowała wokół 20 mln prób. Z tego możemy wysnuć wniosek, że ilość nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego wzrosła, jak również to, iż większość z nich uniknęła policyjnych akcji i kontroli. Oczywiście jest pewien niewielki poziom alkoholu u kierowcy, który nie powoduje penalizacji takiego zachowania. 

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu?

Dopuszczalna ilość alkoholu za „kółkiem” w Polsce wynosi 0,19 promila we krwi lub odpowiadająca mu dawka około 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Powyżej tego poziomu zaczynają się kłopoty, jak i odpowiedzialność o daleko idących skutkach. Mianowicie, jeśli stężenie we krwi kierowcy przekracza 0,2 promila, lecz jednocześnie jest niższe niż 0,5 promila, to stan taki definiujemy jako stan po użyciu alkoholu i jest to wykroczenie zawarte w art. 87 § 1 kodeksie wykroczeń. Grozi za taki czyn kara finansowa, czyli grzywna nie niższa niż 2500 złotych lub kara aresztu oraz pozbawienie prawa jazdy od 6 miesięcy do 3 lat, jak też 10 punktów karnych, a od 17 września wzrasta ich liczba do 15. Kolejnym stopniem przewinienia jest kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, czyli przy stężeniu alkoholu powyżej 0,5 promila. Klasyfikowane jest to jako przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego. Kierowca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości minimum 5 tys. złotych, do tego punkty karne jak wyżej. W przypadku kolejnej „wpadki” prowadzenia auta pod wpływem alkoholu, czyli recydywy, jak i wtedy gdy kierowca spowoduje katastrofę w ruchu lądowym, sprowadzi bezpośrednie zagrożenie lub doprowadzi do wypadku, w którym inna osoba odniesie obrażenia, to sankcje ulegają dalszemu zaostrzeniu i zmierzają w stronę kar pozbawienia wolności. Do tego mogą dochodzić świadczenia na rzecz ofiar uzyskiwane w postępowaniu cywilnym.

Prawo do kontroli kierowców i pojazdów posiadają również inne służby, jednak to policja dokonuje zatrzymania prawa jazdy, ale dalsze stosowne postanowienie wydaje prokurator.

Czy istnieje możliwość odzyskania prawo jazdy, utraconego przez alkohol?

Istnieje potencjalna możliwość odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę po alkoholu, opiera się ona na zaskarżeniu do sądu postanowienia wydanego przez niego, zaś termin na zaskarżenie takiego postanowienia to 7 dni liczony od dnia jego doręczenia. Przed sądem należy uprawdopodobnić szczególne okoliczności sprawy, jak też wyjątkową sytuację życiową klienta, która może okazać się decydująca i uzasadnić decyzję o zwróceniu prawa jazdy. 

Rozwiązaniem pozwalającym zminimalizować niekorzystne skutki sprawy z zakresu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości jest warunkowe umorzenie postępowania. Wiąże się ono przede wszystkim z faktem formalnej niekaralności za przestępstwo i braku oznaczenia takiej osoby w Krajowym Rejestrze Karnego oraz możliwość uzyskania zaświadczenia o niekaralności. Orzekane jest na okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat oraz ma zasadnicze znaczenie dla minimalizacji zakazu prowadzenia pojazdów. Sądy najczęściej orzekają wówczas o skróceniu tego okresu poniżej 3 lat, a mianowicie rok lub 2 lata. W przypadku wyznaczenia rocznego zakazu prowadzenia zyskujemy kolejną wymierną korzyść, w postaci braku konieczności ponownego zdawania prawa jazdy, co w dobie komplikacji i rozbudowania egzaminu na kierowcę dla wielu osób ma niebagatelne znaczenie.

Kolejnym bonusem jest nie wymierzanie kary przez sąd, co prawda należy opłacić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jednak w takiej sytuacji jest ono niższe niż w przy orzeczeniu skazującym. 

Te dwie wyżej wymienione instytucje prawa, są wielce korzystne dla kierujących znajdujących się w tak niekomfortowym położeniu. Z dużym prawdopodobieństwem pomoże je wcielić w życie doświadczony i sprawdzony adwokat, który specjalizuje się w tego typu postępowaniach. 

Na co zwrócić uwagę, gdy utracisz prawo jazdy za alkohol

Bardzo istotnym elementem, a w większości przypadków pomijanym i lekceważonym, jest fakt, że upływ czasu na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów nie wiąże się automatycznie w każdym przypadku z odzyskaniem uprawnień. Niezbędne jest dokonanie kolejnych formalności, w dużej części kierowcy na jego drugim etapie, muszą stoczyć solidną „bitwę” pokonując kilka barier natury medyczno – administracyjnej. Niestety jest to konieczne, aby ponownie móc się cieszyć wszelkimi korzyściami jakie niesie ze sobą możliwość swobodnego poruszania się po drogach w kraju i za granicą. Najbardziej wyspecjalizowane kancelarie adwokackie umożliwiają skuteczne przejście przez te dwa etapy, jednocześnie minimalizując stres i obawy związane z sytuacją w jakiej znaleźli się klienci zgłaszający z tego typu problemem. Doświadczeni prawnicy jak i praktycy, którzy przebyli z pozytywnym skutkiem taką samą „drogę” pozwolą na maksymalizację szans na odzyskanie tak niezbędnego prawa jazdy. 

marek kowalewicz adwokat białystok

MAREK KOWALEWICZ

adwokat z Białegostoku

Prowadzę kancelarię adwokacką od 2012 roku. W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy prawnika z doświadczeniem z danej dziedziny prawa zapraszam do kontaktu.