Od czego zacząć rozwód i jak się do niego przygotować?

Najważniejszym zagadnieniem w tej tematyce jest właściwa i przemyślana decyzja o tym czy rozwód jest najlepszym rozwiązaniem sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Tak fundamentalna decyzja jak ta o rozwodzie nie może być podjęta pod wpływem silnych emocji, na pewno warto raz jeszcze się zastanowić i być może poszukać tej ostatniej deski ratunku. Mogą pomóc prawdziwie szczera i otwarta rozmowa z żoną lub mężem, udanie się na terapię małżeńską lub do mediatora. Skorzystanie z pomocy doświadczonego psychologa czasami bywa pomocne w wyjściu z kryzysu małżeńskiego. Jeżeli jednak klamka zapadła  i decyzja jest ostateczna to warto wiedzieć, że rozwód jest definitywnym rozwiązaniem małżeństwa. W polskim systemie prawnym może to nastąpić jedynie na podstawie wyroku sądu okręgowego. W skutek wyroku rozwodowego ustają prawa i obowiązki małżonków względem siebie. Wyjątkiem jest obowiązek alimentacyjny małżeński między rozwiedzionymi małżonkami. Dodatkowo niezbędny jest brak wystąpienia negatywnych przesłanek rozwodu, ponieważ obecność chociaż jednej nich torpeduje możliwość orzeczenia rozwodu. 

Jednakże sama wola aby skorzystać z rozwodu to może być za mało, aby rozpocząć tą procedurę. Osoby zainteresowane nim muszą sprawdzić, czy w ogóle mogą złożyć pozew. Aby odpowiedź była pozytywna musi dojść do zerwania między małżonkami różnego rodzaju więzi, mianowicie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Rozpad tych relacji ma mieć charakter trwały, co przekłada się na brak nadziei, żeby małżeństwo mogło funkcjonować w przyszłości. Ostatnią „ przeszkodą” aby móc skutecznie złożyć pozew rozwodowy, jest brak wystąpienia negatywnych przesłanek rozwodu, obecność chociaż jednej nich blokuje możliwość orzeczenia rozwodu. Po pierwsze jest to dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Po drugie nie może dojść do rozwodu jeśli byłby on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i po trzecie jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, a drugie z małżonków odmawia zgody na rozwód. Po pokonaniu wstępnych „trudności” możemy złożyć pozew o rozwód we właściwym sądzie okręgowym. Jeżeli pragniemy jak najszybszej procedury, to powinien być on profesjonalnie sporządzony
i dopasowany w sposób indywidualny do małżonków, którzy pragną zakończyć swój związek. 

Istnieją sytuację, w których warto skorzystać z pomocy zawodowca. Niezależnie od etapu przygotowań do sprawy rozwodowej zawsze można skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. Konsultacja z profesjonalnym pełnomocnikiem jeszcze na etapie przedsądowym pozwoli na eliminację błędów przed złożeniem pozwu rozwodowego w sądzie. Ustalenie faktycznej przyczyny rozpadu małżeństwa jest okolicznością, która pozwoli ułatwić postępowanie. Najczęściej możemy się spotkać z niezgodnością charakterów, zdradą, nadużywaniem alkoholu lub innymi nałogami, jak i z przemocą domowa. Większość małżonków twierdzi, że to druga strona ponosi winę za rozpad małżeństwa, tymczasem obie strony się do niego przyczyniły. Z powyższym zagadnieniem wiąże się rodzaj orzeczenia, która ze stron ponosi wyłączną winę za rozpad pożycia lub takiego orzeczenia może nie zawierać, i w tym przypadku mamy do czynienia z tzw. rozwodem bez orzekania o winie. 

W praktyce istnieją przypadki, że pomimo wniosku strony powodowej o rozwód bez orzekania o winie, to sąd może o niej orzec. Drugi małżonek może w odpowiedzi na pozew domagać się takiego orzeczenia. Gromadzenie wszelkiego materiału dowodowego, który wykaże, że nie ponosisz ewentualnej winy za rozkład małżeństwa, albo przynajmniej, że taką winę powinno przypisać się drugiemu z małżonków powinno opierać się na realnych i konkretnych dowodach, takich jak nagrania, zdjęcia, wyciągi z kont bankowych, mmsy i smsy, oraz zeznania świadków. 

Autorem wpisy jest adwokat Marek Kowalewicz z Białegostoku.

marek kowalewicz adwokat białystok

MAREK KOWALEWICZ

adwokat z Białegostoku

Prowadzę kancelarię adwokacką od 2012 roku. W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy prawnika z doświadczeniem z danej dziedziny prawa zapraszam do kontaktu.