Adwokat Bielsk Podlaski

adwokat Dorota Tumkiewcz
Miejscowość: Białystok

Bielsk Podlaski to niewielkie miasto położone województwie podlaskim, w którym zamieszkuje ok. 25 tysięcy mieszkańców. Chociaż oddalone jest od stolicy woj. podlaskiego – Białegostoku jedynie o 45 km, to w Bielsku Podlaskim działa wiele kancelarii adwokackich, radców prawnych i prawników.

W centrum miasta znajduje się Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim oraz Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim. W mieście siedzibę swoją ma również Powiatowa Komenda Policji w Bielsku Podlaskim a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Znajduje się tu także wiele urzędów administracji samorządowej i państwowej, co niekiedy wymaga pomocy profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest adwokat. Bielsk Podlaski posiada także Zamiejscowy Wydział Karny z Siedzibą w leżącej nieopodal Hajnówce, gdzie umiejscowiony jest Zakład Karny.

Lokalizacja kancelarii adwokackich

W pobliżu Sądu Rejonowego umiejscowione są kancelarie prawne, kancelarie adwokackie, kancelarie komornicze oraz notarialne. Adwokaci w Bielsku Podlaskim świadczą pomoc prawną, w szczególności reprezentując klientów przed miejscowym Sądem, organami administracji publicznej oraz organami ścigania (policją, prokuraturą).

Adwokat w Bielsku Podlaskim

Świadczy pomoc również mieszkańcom okolicznych miejscowości i gmin m.in. gminy Orla, Brańsk, Boćki, Wyszki, czy Rudka. Bardzo często adwokaci z Bielska Podlaskiego służą pomocą osobom zamieszkującym w Siemiatyczach, bowiem tam znajduje się Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Oferta pomocy prawnej adwokatów z Bielska Podlaskiego

Jest szeroka i obejmuje takie dziedziny jak prawo cywilne, rodzinne, karne, administracyjne, a także handlowe, ponieważ wiele dużych firm ma swoją siedzibę w mieście Bielsk Podlaski. Z uwagi na położenie miasta Bielsk Podlaski, adwokaci służą pomocą również w sprawach z zakresu prawa rolnego.

Adwokat w Bielsk Podlaski – wykonuje swoją pracę zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Należy pamiętać, że profesjonalny pełnomocnik nie tylko reprezentuje klienta przed sądami, organami ścigania, czy organami administracji publicznej, ale także może udzielić porady prawnej, sporządzić opinie prawną, wziąć udział w próbach polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Wyszukiwarka toprawnik.pl umożliwia

Znalezienie najodpowiedniejszego, profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat do prowadzenia danej sprawy, wyszukując go po lokalizacji, specjalności, czy opiniach klientów. (adwokat)

Bielsk Podlaski to

Niewielkie miasto położone na południu województwa podlaskiego. Historia tej miejscowości sięga aż XII w, kiedy to na terenie miasta powstał gród. Bielsk Podlaski uzyskał prawa miejskie już w 1495r., co czyni go jednym z najstarszych miast w województwie podlaskim.

Bielsk Podlaski to miejscowość, w której ścierają się różne kultury i wyznania. To właśnie tutaj zamieszkuje spora część ludności ukraińskiej i białoruskiej. Prężnie działa wiele organizacji zrzeszających mniejszości narodowe m.in. Związek Ukraińców Podlasia.

W Bielskim Domu Kultury corocznie odbywają się liczne festiwale, takie jak Podlaska Jesień,, Festiwal Kultury Ukraińskiej, czy Podlaska Nuta. Dzieci już od najmłodszych lat mają możliwość poznawania rodzimej gwary, a także nauczania języka ukraińskiego i białoruskiego w szkołach publicznych.

Wśród ok. 25 tysięcy mieszkańców spotkać można zarówno wyznawców prawosławia, katolicyzmu, jak i baptyzmu. Na terenie miasta znajduje się wiele pięknych zabytkowych świątyń, dzięki którym Bielsk Podlaski nazywany bywa niekiedy miastem złotych kopuł.

Oprócz miejsc kultu religijnego, podziwiać możemy takie zabytki jak barokowy ratusz miejski z 1776r., w którym obecnie znajduje się Muzeum Miejskie, zabudowania, znane z polskich produkcji filmowych „ Znachor” i „Wnyki „, cmentarz żydowski, a także Dwór w Hołowiesku z końca XIX w.

Bielsk Podlaski to miasto, które prężnie się rozwija i rozrasta. W miejscowości funkcjonuje bogata infrastruktura drogowa, sklepy wielkopowierzchniowe, pływalnia, galeria, szpital, przychodnie lekarskie, restauracje i wiele lokali usługowych np. gabinetów fryzjerskich, kosmetycznych, biur rachunkowych, gabinetów weterynaryjnych, czy biur nieruchomości, a także banków. Ponadto miasto oferuje swoim najmłodszym mieszkańcom dostęp do żłobków, przedszkoli, również tych prywatnych, a także szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Uzdolniona młodzież ma możliwość nauki i szkole muzycznej I stopnia. W mieście działają również szkoły językowe, kluby taneczne, kluby sportowe oraz koła plastyczne.
Choć miasto tętni życiem, to jego stosunkowo niewielka powierzchnia sprawia, że każdy znajdzie w nim odrobinę spokoju i wytchnienia. Bielsk Podlaski to miasto pełne zieleni i miejsc do aktywnego wypoczynku. Mieszkańcy mogą korzystać z dwóch pięknych, ukwieconych parków. Na ich terenie znajduje się amfiteatr miejski, który latem jest miejscem spotkań, pikników rodzinnych, jarmarków i koncertów. Oprócz tego w ciepłe dni miasto oferuje możliwość aktywnego spędzania czasu na odkrytym basenie miejskim, przystosowanym zarówno do dorosłych użytkowników, jak i tych najmłodszych.

Co niezwykle istotne, w Bielsku Podlaskim siedzibę ma wiele dużych firm, m.in. Suempol, Danwood, Unibep S.A., Energo, Unihouse, Arhelan, czy Eko Natura. W związku z tym, mieszkańcy posiadają szeroki wybór miejsc pracy, dlatego też poziom bezrobocia nie jest wysoki. Chociaż miasto to oddalone jest od stolicy woj. podlaskiego- Białegostoku jedynie o 45 km, to w Bielsku Podlaskim działa wiele kancelarii adwokackich, kancelarii radców prawnych i prawników. W centrum miasta znajduje się Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim oraz Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim.

W mieście siedzibę swoją ma również Powiatowa Komenda Policji w Bielsku Podlaskim, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Znajduje się tu również wiele urzędów administracji samorządowej i państwowej (Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta) w związku z tym niekiedy może być potrzebna pomoc profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest adwokat.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim posiada także Zamiejscowy Wydział Karny z Siedzibą w leżącej nieopodal Hajnówce, gdzie umiejscowiony jest Zakład Karny, a także VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach.
W pobliżu Sądu Rejonowego umiejscowione są kancelarie prawne, kancelarie adwokackie, kancelarie komornicze, kancelarie radców prawnych oraz kancelarie notarialne.

Adwokaci w Bielsku Podlaskim świadczą pomoc prawną, w szczególności reprezentując klientów przed miejscowym Sądem, organami administracji publicznej oraz organami ścigania (policją, prokuraturą). Adwokat w Bielsku Podlaskim świadczy pomoc również mieszkańcom okolicznych miejscowości i gmin m.in. gminy Orla, Brańsk, Boćki, Wyszki, czy Rudka. Bardzo często adwokaci z Bielska Podlaskiego służą pomocą osobom zamieszkującym w Siemiatyczach i Hajnówce, bowiem jak wcześniej już wspomniano tam znajdują się Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.
Oferta pomocy prawnej adwokatów i radców prawnych z Bielska Podlaskiego jest szeroka i obejmuje takie dziedziny jak:

• prawo cywilne, w ramach którego prowadzone są sprawy m.in. o zapłatę, o zadośćuczynienie z tytułu błędu w sztuce lekarskiej, o naruszenie dóbr osobistych, o odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego, o unieważnienie umów kredytu w walucie obcej np. CHF, o zniesienie współwłasności, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o upadłość konsumencką, o ochronę posiadania, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego itp.;

• prawo spadkowe, w ramach którego prowadzone są sprawy m.in. o stwierdzenie nabycia spadku na mocy ustawy lub testamentu, o zachowek, o dział spadku, o podważenie testamentu, o uznanie za niegodnego dziedziczenia, o zapis testamentowy itp.;
• prawo rodzinne, w ramach którego prowadzone są sprawy m.in. o rozwód, o alimenty, o przysposobienie, o podział majątku, o uznanie ojcostwa, o ubezwłasnowolnienie, o ustalenie kontaktów, o ograniczenie władzy rodzicielskiej itp.;

• prawo karne, w ramach którego na każdym etapie postępowania prowadzone są sprawy na każdym etapie postępowania o wszelkie przestępstwa np. o rozbój, kradzież, posiadanie narkotyków, jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, udział w bójce lub pobiciu, znęcanie, gwałt, niealimentację, fałszerstwa dokumentów, poświadczenie nieprawdy, spowodowanie wypadku komunikacyjnego itp., a także o wszelkie wykroczenia;

• prawo karne skarbowe, w ramach którego prowadzone są sprawy o wszelkie przestępstwa i wykroczenia skarbowe np. wadliwe i nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych itp.;

• prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w ramach którego prowadzone są sprawy m.in. o przywrócenie do pracy, o wydanie świadectwa pracy, o wypłatę wynagrodzenia, o odszkodowanie, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o wypłatę emerytur i rent, o wypłatę zasiłków, o ustalenie prawa do świadczeń z tytułu macierzyństwa i choroby,

• prawo administracyjne, w ramach którego na każdym etapie postępowania prowadzone są sprawy m.in. dotyczące pozwoleń na budowę, rozgraniczania nieruchomości, zezwoleń, koncesji i licencji, odwołań , skarg i wniosków (np. skargi do WSA na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania) itp.;

• prawo gospodarcze i handlowe, w ramach którego na każdym etapie postępowania prowadzone są sprawy m.in. dotyczące podejmowania, prowadzenia i zawieszania działalności gospodarczej, o przekształcenie spółki, przeciwko członkom zarządu, o unieważnienie uchwały spółki, o zakładanie i rejestrację spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo- akcyjnych, o powoływanie i odwoływanie członków zarządu itp.;

• prawa rolnego, w ramach którego prowadzone są sprawy dotyczące m.in. nieruchomości rolnych, gospodarstw rodzinnych, postepowań restrukturyzacyjnych, dziedziczenia gospodarstw rolnych, przekazywania gospodarstw rolnych, a także wszelkich umów zawieranych przez osoby podejmujące działalność rolniczą itp.;

• prawa konstytucyjnego i europejskiego , w zakresie składania skarg i wniosków do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej itp.;

Adwokat w Bielsku Podlaskim, wykonuje swoją pracę zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Należy pamiętać, że profesjonalny pełnomocnik nie tylko reprezentuje klienta przed sądami, organami ścigania, czy organami administracji publicznej, ale także może udzielić porady prawnej, sporządzić opinie prawną, wziąć udział w próbach polubownego rozstrzygnięcia sporu, prowadzić wszelkiego rodzaju negocjacje, czy szkolenia prawne dla pracowników firm. Istotnym jest, że profesjonalny pełnomocnik, który posiada uprawnienia do reprezentowania klientów przed sądami, organami ścigania i organami administracji, jest osobą wykształconą, która ukończyła uczelnię wyższą na kierunku prawo. Następnie, co do zasady, odbyła trzyletnią aplikację adwokacką lub radcowską, którą zwieńczył państwowy egzamin zawodowy.

Wszystkie te etapy edukacji adwokata i radcy prawnego dają gwarancję rzetelnego wykonywania obowiązków zawodowych, solidnego przygotowania do prowadzenia spraw, co w konsekwencji pozwala klientowi obdarzyć pełnomocnika pełnym zaufaniem i powierzyć mu własną, ważną sprawę.

Niezwykle istotnym jest fakt, iż tylko profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, obowiązuje tzw. tajemnica adwokacka lub radcowska. O podobnej gwarancji nie można mówić w przypadku korzystania z usług kancelarii prawnych, w których pomoc prawną świadczą osoby bez tytułu zawodowego.

Co więcej adwokaci i radcowie prawni z uwagi na prowadzoną przez siebie działalność prawniczą, posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (adwokat). Ponadto przynależą do samorządu zawodowego, znajdującego się pod kontrolą Ministra Sprawiedliwości, który czuwa nad ich prawidłowym funkcjonowaniem. Wszystkie wyższej wskazane czynniki wpływają na wysoką jakość usług świadczonych przez adwokatów i radców prawnych. Wyszukiwarka toprawnik.pl umożliwia znalezienie odpowiedniego, profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat do prowadzenia danej sprawy, wyszukując go po lokalizacji, specjalności, czy opiniach klientów.

Użytkownik wyszukiwarki może skontaktować się z pełnomocnikiem używając udostępnionych danych, takich jak numer telefonu, adres e-mail, czy adres siedziby kancelarii.

Witryna toprawnik.pl jest idealnym narzędziem do poszukiwania pełnomocnika, który spełni oczekiwania klientów, bowiem zrzesza tylko profesjonalistów.