Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przeze mnie Państwa danych osobowych w serwisie www.toprawnik.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Tumkiewicz sp. z o.o., ul. Krakowska 5/605, 15-875 Białystok, KRS 0000837089, REGON 385894298, NIP 5423399489 (dalej Administrator). Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Inspektor ochrony danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych proszę o kontakt z Administratorem, w szczególności pod adresem e-mail: biuro@toprawnik.pl. 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe: 

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.multikancelaria.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

(b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 Jakie dane osobowe pobieramy od Ciebie?

  • Numer telefonu – wymagany (i sprawdzany) do nawiązania kontaktu telefonicznego z prawnikiem wybranym z wykazu lub dla realizacji bezpłatnej rozmowy telefonicznej w sprawie prawnej.
  • Adres email – wymagany lecz nie sprawdzany, służy do przekazania odpowiedzi prawnika na pytanie, do dodatkowego informowania o postępach w nawiązywaniu kontaktów z prawnikami oraz do wysłania prośby o opinię o naszej usłudze i prawniku.
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00