Ostatnio dodane kancelarie

Sprawdź najnowsze

Zobacz wszystkie

O serwisie

Celem serwisu internetowego TOPRAWNIK jest pomoc wszystkim osobom szukającym profesjonalnych porad prawnych. Strona ułatwia odszukanie specjalistów według ich specjalizacji lub miejscowości, w których świadczą swoje usługi prawne. Zawężanie wyników po lokalizacji pozwala znaleźć pomoc prawną w określonym przedziale kilometrów.

Blog

Pisany przez prawników

Czy rozwód naprawdę jest drogi?

W społeczeństwie „pokutuje” przeświadczenie, że wynagrodzenia adwokata za sprawę rozwodową są bardzo wysokie. Ów przeświadczenie w dużej mierze wynika z braku elementarnej wiedzy czym tak naprawdę jest sprawa rozwodowa i z jakim nakładem pracy adwokata się wiąże. Wobec czego warto przypomnieć, że sprawa o rozwód to faktycznie wiele postępowań, które (gdyby nie chodziło o rozwiązanie małżeństwa) toczyłyby się niezależnie od siebie przed Sądem Rodzinnym.

W „skład” sprawy rozwodowej wchodzą min :

rozwiązanie małżeństwaalimenty na rzecz dziecialimenty na rzecz współmałżonkapowierzenie władzy rodzicielska i sposób jej wykonywaniamiejsce pobytu dzieckasposób kontaktowania się rodzica z dzieckiemoraz czasami też podział majątku dorobkowego, do tego dochodzą kwestie zabezpieczeń roszczeń, które często wymagają odrębnego posiedzenia Sądu

Tak szerokie postępowanie wymaga od adwokata bardzo dużego nakładu pracy, począwszy na często wyczerpującym fizycznie i psyc…

Czytaj więcej about Czy rozwód naprawdę jest drogi?
  • 0

Dlaczego tzw. kancelaria odszkodowawcza to nie jest najlepszy pomysł?

Walka z ubezpieczycielami okazała się „złotym interesem”. Z jednej strony permanentne i wręcz „bezczelne” zaniżanie należnych odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe, z drugiej zaś widok na pokaźne prowizje spowodowały, że jak grzyby po deszczu zaczęły rozwijać się tzw. kancelarie odszkodowawcze. Działanie wyżej wymienionych podmiotów sprowadza się  po pierwsze do odnalezienia klienta. W tym celu często stworzona jest cała sieć powiązań personalnych, umożliwiających handel danymi osobowymi ofiar wypadków drogowych, czy też ich najbliższych, zaangażowani są: pracownicy firm pogrzebowych, personel szpitali, niekiedy funkcjonariusze policji etc. etc. Po drugie nakłonienie klienta do podpisania umowy. Bardzo często na tym etapie pracownicy ww. kancelarii zachowują się jak przysłowiowe „hieny”, wykorzystują zły stan fizyczny i psychiczny ofiar, obiecują darmowe uzyskanie bajońskich sum etc. etc. Osobiście zetknąłem się z sytuacją, kiedy Moja Klientka – ofiara wypadku…
Czytaj więcej about Dlaczego tzw. kancelaria odszkodowawcza to nie jest najlepszy pomysł?
  • 0

Kredyty frankowe – w czym tkwi problem?

Kredyty frankowe – co to jest?

Pod nazwą „kredyty frankowe” kryją się kredyty, które Polacy zaciągali w latach 2005-2009 we frankach szwajcarskich (CHF), euro i dolarach. Wbrew powszechnej opinii nie są to kredyty walutowe, ponieważ kredytobiorcom zostały wypłacone złotówki a nie waluta.

Kto udzielał?

Największa ilość kredytów we frankach szwajcarskich udzielały:

mBank Millennium GeMoney Getin Bank Kredy Bank Santander Consumer PKO BPH Euro Bank Raiffeisen, Bank Zachodni WBK Bank Ochrony Środowiska Co robią frankowicze?

Od kilku lat kredytobiorcy (popularnie zwany „frankowiczami”) w całej Polsce walczą o swoje pieniądze przed sądami.

Co prawda wielokrotnie w sprawach frankowych wypowiadał się Rzecznik Finansowy oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, jednak większości nie doprow…

Czytaj więcej about Kredyty frankowe – w czym tkwi problem?
  • 0

Zadośćuczynienie za śmierć domowego pupila w wyniku wypadku samochodowego

W świadomości społecznej dosyć powszechna jest już wiedza o możliwości uzyskania odszkodowania oraz zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej. Podstawę do uzyskania takich świadczeń daje art. 446 kc. Ustawodawca w przywołanym przepisie przewidział możliwość naprawienia zarówno szkody materialnej, jak również kompensacji krzywd związanych ze śmiercią osoby najbliższej.

Jak twierdził Mahatma Gandhi „stopień rozwoju cywilizacji wyraża się stosunkiem człowieka do zwierząt”. Zgadzając się z powyższą tezą, z zadowoleniem należy przyjąć pojawiający się w orzecznictwie polskim trend dopuszczający orzekanie odszkodowania i zadośćuczynienia dla najbliższych, również w związku ze śmiercią domowego pupila. Psy, koty i inne zwierzęta traktowane są często jak domownicy, a wieź łącząca ich z właścicielem zasługuje z całą pewnością na ochronę.

Nie może budzić wątpliwości jako u…

Czytaj więcej about Zadośćuczynienie za śmierć domowego pupila w wyniku wypadku samochodowego
  • 0

Urlop na żądanie po długotrwałej chorobie, a obowiązkowe badania kontrolne

Czy możliwe jest udzielenie urlopu wypoczynkowego „na żądanie” pracownikowi będącemu nieobecnym w pracy z powodu długotrwałej choroby trwającej więcej niż 30 dni, bezpośrednio po upływie zwolnienia lekarskiego, bez przeprowadzania badań kontrolnych?

Zarówno w orzecznictwie jak i judykaturze utrwalone zostało stanowisko, iż obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu „na żądanie” nie jest bezwzględny, a pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności. Każdy urlop, także „na żądanie” może być rozpoczęty wtedy gdy istnieje w tym zakresie pozytywna decyzja pracodawcy zakomunikowana pracownikowi. Do udzielania urlopu mają bowiem zastosowanie ogólne reguły, w tym także ta z art. 163 § 11 K.p., zgodnie z którą wniosek urlopowy pracownika jest brany przez pracodawcę pod uwagę, ale nie jest dla niego wiążący. Pracodawca powinien go uwzględnić, jeżeli zwolnienie urlopowe we wnios…

Czytaj więcej about Urlop na żądanie po długotrwałej chorobie, a obowiązkowe badania kontrolne
  • 0

Błędy medyczne – okiem prawnika

Drogi dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego. Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r., IV CR 39/54)

Osoby poszkodowane w wyniku błędu medycznego mają kilka sposobów na dochodzenie roszczeń z nim związanych:

postępowanie karne; postępowanie cywilne; postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Postępowanie karne należy zainicjować (o ile nie zostało wszczęte z urzędu przez organy ścigania) poprzez złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej prokuratury lub jednostki policji. Postępowania karne w tym zakresie toczy się zazwyczaj w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa a art. 160 § 3 Kodeksu karnego (tj. narażenie n…

Czytaj więcej about Błędy medyczne – okiem prawnika
  • 0