O serwisie

Celem serwisu internetowego TOPRAWNIK jest pomoc wszystkim osobom szukającym profesjonalnych porad prawnych. Strona ułatwia odszukanie specjalistów według ich specjalizacji lub miejscowości, w których świadczą swoje usługi prawne. Zawężanie wyników po lokalizacji pozwala znaleźć pomoc prawną w określonym przedziale kilometrów. Serdecznie zapraszamy wszystkich prawników do tworzenia tej strony. Czytaj więcej

Ostatnio dodane kancelarie

Sprawdź najnowsze

Zobacz wszystkie kancelarie

Blog

Pisany przez prawników

Jak mogłem dać się namówić na polisolokatę?

Jeżeli jesteście lub byliście Państwo posiadaczami polisolokaty, to zapewne wielokrotnie zadawaliście sobie pytanie: jak do tego doszło? A mówiąc wprost i bardziej kolokwialnie: jakim sposobem daliście się "wyprowadzić w pole" ? Drodzy Państwo, nie należycie do grona kilkuset osób, a raczej do tysięcy oszukanych Polaków. Jak sami możecie się domyślić, to nie jest przypadek, że tak wiele osób skusiło się na tę "wspaniałą" formę pomnażania kapitału.

Doradcy biznesowi z wielką chęcią oferowali i rekomendowali ten produkt. No cóż – ich głównym interesem była prowizja, która nie należała do skromnych. Jednak jeszcze bardziej popularnym i skuteczniejszym sposobem na pozyskanie klientów było zaangażowanie firm pośredniczących w sprzedaży polisolokat, które nierzadko tworzono tylko w tym celu. To było mistrzostwo! Spotkania kończące się "wciskaniem" polisolokat bardzo często odbywały się w salach konferencyjnych najwystawniejszych hoteli, co miało stworzyć pozory bogactwa…

Czytaj dalej about Jak mogłem dać się namówić na polisolokatę?
  • 0

Czym jest odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Odszkodowania to świadczenia pieniężne, które mają ścisły związek ze szkodą i służą do jej naprawienia. W polskim prawie istnieje zasada, zgodnie z którą obowiązek naprawienia szkody spoczywa na tym, kto tę szkodę wyrządził. Warto zaznaczyć, że szkody nie mają jednakowego charakteru, bowiem dzielimy je na szkody majątkowe i niemajątkowe, szkody na osobie i szkody na mieniu. Odszkodowanie ma na celu rekompensatę szkód majątkowych, zaś zadośćuczynienie szkód niemajątkowych, określanych mianem krzywdy. Tu napomknąć należy, iż krzywda opisywana jest zazwyczaj jako cierpienie psychiczne lub fizyczne, polegające na utracie nastroju, poczuciu przygnębienia, bezradności życiowej, a także rozstroju emocjonalnego.

Szkoda na osobie, to np. uszkodzenie ciała w wyniku kolizji drogowej, rozstrój zdrowia fizycznego i psychicznego związany ze zdarzeniem, czy też naruszenie dobrego imienia. Szkoda na mieniu jest ściśle związana z majątkiem, może dotyczyć wszelkiego rodzaju ruchomo…

Czytaj dalej about Czym jest odszkodowanie i zadośćuczynienie?
  • 0

Czy rozwód naprawdę jest drogi?

W społeczeństwie „pokutuje” przeświadczenie, że wynagrodzenia adwokata za sprawę rozwodową są bardzo wysokie. Ów przeświadczenie w dużej mierze wynika z braku elementarnej wiedzy czym tak naprawdę jest sprawa rozwodowa i z jakim nakładem pracy adwokata się wiąże. Wobec czego warto przypomnieć, że sprawa o rozwód to faktycznie wiele postępowań, które (gdyby nie chodziło o rozwiązanie małżeństwa) toczyłyby się niezależnie od siebie przed Sądem Rodzinnym.

W „skład” sprawy rozwodowej wchodzą min :

rozwiązanie małżeństwaalimenty na rzecz dziecialimenty na rzecz współmałżonkapowierzenie władzy rodzicielska i sposób jej wykonywaniamiejsce pobytu dzieckasposób kontaktowania się rodzica z dzieckiemoraz czasami też podział majątku dorobkowego, do tego dochodzą kwestie zabezpieczeń roszczeń, które często wymagają odrębnego posiedzenia Sądu

Tak szerokie postępowanie wymaga od adwokata bardzo dużego nakładu pracy, począwszy na często wyczerpującym fizycznie i psyc…

Czytaj dalej about Czy rozwód naprawdę jest drogi?
  • 0

Dlaczego tzw. kancelaria odszkodowawcza to nie jest najlepszy pomysł?

Walka z ubezpieczycielami okazała się „złotym interesem”. Z jednej strony permanentne i wręcz „bezczelne” zaniżanie należnych odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe, z drugiej zaś widok na pokaźne prowizje spowodowały, że jak grzyby po deszczu zaczęły rozwijać się tzw. kancelarie odszkodowawcze.

Działanie wyżej wymienionych podmiotów sprowadza się  po pierwsze do odnalezienia klienta.

W tym celu często stworzona jest cała sieć powiązań personalnych, umożliwiających handel danymi osobowymi ofiar wypadków drogowych, czy też ich najbliższych, zaangażowani są:

pracownicy firm pogrzebowych, personel szpitali, niekiedy funkcjonariusze policji etc. etc.

Po drugie nakłonienie klienta do podpisania umowy. Bardzo często na tym etapie pracownicy ww. kancelarii zachowują się jak przysłowiowe „hieny”, wykorzystują zły stan fizyczny i psychiczny ofiar, obiecują darmowe uzyskanie bajońskich sum etc. etc. Osobiście zetknąłem się z sytuacją, kiedy Moja Klie…

Czytaj dalej about Dlaczego tzw. kancelaria odszkodowawcza to nie jest najlepszy pomysł?
  • 0

Kredyty frankowe – w czym tkwi problem?

Kredyty frankowe – co to jest?

Pod nazwą „kredyty frankowe” kryją się kredyty, które Polacy zaciągali w latach 2005-2009 we frankach szwajcarskich (CHF), euro i dolarach. Wbrew powszechnej opinii nie są to kredyty walutowe, ponieważ kredytobiorcom zostały wypłacone złotówki a nie waluta.

Kto udzielał?

Największa ilość kredytów we frankach szwajcarskich udzielały:

mBank Millennium GeMoney Getin Bank Kredy Bank Santander Consumer PKO BPH Euro Bank Raiffeisen, Bank Zachodni WBK Bank Ochrony Środowiska Co robią frankowicze?

Od kilku lat kredytobiorcy (popularnie zwany „frankowiczami”) w całej Polsce walczą o swoje pieniądze przed sądami.

Co prawda wielokrotnie w sprawach frankowych wypowiadał się Rzecznik Finansowy oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, jednak większości nie doprowadziło to do zakończenia sprawy z bankiem.

O…
Czytaj dalej about Kredyty frankowe – w czym tkwi problem?
  • 0

Zadośćuczynienie za śmierć domowego pupila w wyniku wypadku samochodowego

W świadomości społecznej dosyć powszechna jest już wiedza o możliwości uzyskania odszkodowania oraz zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej. Podstawę do uzyskania takich świadczeń daje art. 446 kc. Ustawodawca w przywołanym przepisie przewidział możliwość naprawienia zarówno szkody materialnej, jak również kompensacji krzywd związanych ze śmiercią osoby najbliższej.

Jak twierdził Mahatma Gandhi „stopień rozwoju cywilizacji wyraża się stosunkiem człowieka do zwierząt”. Zgadzając się z powyższą tezą, z zadowoleniem należy przyjąć pojawiający się w orzecznictwie polskim trend dopuszczający orzekanie odszkodowania i zadośćuczynienia dla najbliższych, również w związku ze śmiercią domowego pupila. Psy, koty i inne zwierzęta traktowane są często jak domownicy, a wieź łącząca ich z właścicielem zasługuje z całą pewnością na ochronę.

Nie może budzić wątpliwości jako utr…

Czytaj dalej about Zadośćuczynienie za śmierć domowego pupila w wyniku wypadku samochodowego
  • 0