Adwokat

na podstawie 140 ocen
4.9

Adwokat Dorota Tumkiewicz

Miejscowość: Białystok

Zawód adwokata jest sztuką wymagającą olbrzymiej wiedzy, zaangażowania w prowadzone sprawy oraz empatii w stosunku do klienta. Dobry adwokat to skuteczny prawnik i profesjonalny pełnomocnik, który pomoże rozwiązać problem prawny, będzie reprezentował przed sądem, a przede wszystkim zrozumie kłopot, z jakim klient przyszedł do kancelarii. Celem strony jest ułatwienie znalezienia profesjonalnych usług adwokackich w całym kraju. W przypadku, gdy korzystałeś z usług adwokata będącego na tej stronie, dodaj opinię. Słowo adwokat pochodzi od łacińskiego słowa advocatus, od advocare, co oznacza wzywać na pomoc. Adwokat jest prawnikiem świadczącym pomoc prawną, która w szczególności polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu umów, pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, a także na występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat ma także prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) adwokat stwierdza to w poświadczeniu. Adwokat świadczy pomoc prawną jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym (firmom, spółkom, fundacjom, stowarzyszeniom itp.). Adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator. Adwokat przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa. Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. Czytaj więcej