Adwokat Częstochowa

Nie znaleziono wyników w tej kategorii

Częstochowa to średniej wielkości miasto położone w południowej Polsce w województwie śląskim. Jest to główne miasto aglomeracji częstochowskiej. Częstochowa jest też jednym z dwóch ośrodków Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich miast nie tylko z uwagi na wysokorozwinięty przemysł metalurgiczny, ale także z uwagi na fakt, iż to właśnie tam znajduje się miejsce kultu religijnego wyznawców katolicyzmu- Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Według danych statystycznych Częstochowa zamieszkiwana jest przez około 217.000 osób. Z uwagi na gęstość zaludnienia, w mieście tym funkcjonują urzędy, szkoły podstawowe, szkoły średnie, a także uczelnie wyższe. Częstochowa jest też siedzibą instytucji wymiaru sprawiedliwości- sądów. W centrum Częstochowy, przy ul. Dąbrowskiego znajduje się siedziba Sądu Okręgowego w Częstochowie, który jest jednostką nadrzędną nad Sądem Rejonowym w Częstochowie (znajdującym się w pobliskim sąsiedztwie) Sądem Rejonowym w Lublińcu oraz Sądem Rejonowym w Myszkowie. Sądem wyższej instancji w stosunku do Sądu Okręgowego w Częstochowie jest Sąd Apelacyjny w Katowicach. Oprócz sądów w mieście funkcjonują służby mundurowe- Policja, Straż Miejska.

Na częstochowskim Śródmieściu znajduje się również Prokuratura Okręgowa w Częstochowie- jednostka prokuratury nadrzędna nad Prokuraturą Rejonową Częstochowa-Północ w Częstochowie, Prokuraturą Rejonową Częstochowa-Południe w Częstochowie, Prokuraturą Rejonową w Częstochowie, Prokuraturą Rejonową w Myszkowie, Prokuraturą Rejonową w Lublińcu.

Z uwagi na funkcjonowanie w mieście jednostek prokuratury i sądów powszechnych Częstochowa jest siedzibą wielu kancelarii adwokackich, w których pomoc prawną udzielają profesjonalni prawnicy. Z uwagi na fakt, iż zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego, pieczę nad funkcjonowaniem adwokatów i aplikantów w Częstochowie sprawuje Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie, której biuro mieści się przy ul. Kilińskiego 111 a. W częstochowskiej Izbie Adwokackiej zrzeszonych jest 352 adwokatów oraz 34 aplikantów adwokackich pretendujących do wykonywania zawodu.

Adwokaci w Częstochowie świadczą pomoc prawną w zakresie różnych dziedzin prawa, na każdym etapie postępowania. Pomoc adwokata może okazać się niezastąpiona na etapie przedsądowym, a także w postepowaniu przed sądem. Częstochowa to siedziba wielu jednostek administracji, a co za tym idzie adwokaci bardzo często reprezentują swoich mocodawców w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed urzędami.

Częstochowscy adwokaci służą radą i pomocą w sprawach z zakresu prawa karnego. Pomoc w tej dziedzinie polegać może na udziale adwokata w przesłuchaniu na Policji lub w prokuraturze, na reprezentacji oskarżonego przed sądem, ale również na skierowaniu prywatnego aktu oskarżenia w imieniu osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

W sprawach cywilnych usługi adwokata mogą polegać na sporządzaniu pism procesowych, udzielaniu porad prawnych, kierowaniu powództwa cywilnego, a także na reprezentacji stron postępowania przed sądem. Adwokaci w sprawach cywilnych niejednokrotnie uczestniczą w mediacji przeprowadzanej przez zawodowego mediatora.

W sprawach administracyjnych pomoc adwokacka polega zazwyczaj na udziale w czynnościach przed urzędami oraz na reprezentacji klientów przed sądami administracyjnymi. Sprawy administracyjne z obrębu częstochowskiego rozstrzygane są przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach.

Specjalnością części częstochowskich adwokatów jest prawo gospodarcze. Wynika to z rozwiniętego w Częstochowie przemysłu oraz imponującej ilości dużych przedsiębiorstw. Adwokaci prowadzą sprawy spółek, reprezentują podmioty gospodarcze w sprawach gospodarczych, uczestniczą w fuzjach i przejęciach firm.

W sprawach z zakresu prawa pracy adwokaci reprezentują interesy pracowników i pracodawców przed sądami pracy oraz przed Państwową Inspekcją Pracy.

Adwokaci z Częstochowy świadczą pomoc prawną również w innych miastach województwa śląskiego- m.in. w Katowicach, w Bielsko- Białej, w Rybniku, w Gliwicach i w Żywcu. Porad prawnych można zasięgać zarówno w siedzibie kancelarii, jak i w formie zdalnej, za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub telefonicznie. Z uwagi na rozwój nowoczesnych technologii, obecnie adwokaci prowadzą sprawy na terenie całej Polski.