Adwokat Warszawa

Adwokat Katarzyna Moździerska

Adwokat Katarzyna Moździerska

Miejscowość: Warszawa

Warszawskich adwokatów, z reguły cechuje to, że podejmą się każdej sprawy bez względu na dziedzinę prawa. Wywodzi się to z liczby osób wykonujących zawód adwokata, albowiem liczba adwokatów przekłada się na liczbę wziętych spraw. Im więcej adwokatów, tym mniej mają spraw dla siebie. Dlatego łapią się wszystkiego. Są także adwokaci, których interesuje wyłącznie jedna dziedzina prawa, specjalizują się w danej dziedzinie. Przykładem może być Karnista, który jak nazwa wskazuje- zajmuje się wyłącznie sprawami, których podłożem są sprawy z dziedziny prawa karnego, tj. błąd medyczny i nieumyślne spowodowanie śmierci, rozbój, zniesławienie, zniewaga, paserstwo, zniszczenie mienia,. podrabianie dokumentów, poplecznictwo. Adwokaci w Warszawie zazwyczaj, jak i inni prawnicy specjalizują się w danej dziedzinie prawa, chcąc w jak najlepszy sposób reprezentować interesy swoich klientów. Jedną z takich specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo cywilne, poprzez które adwokat prowadzi postępowania w przedmiocie roszczenia umów np. o zapłatę, z tytułu niewłaściwego wykonania zapisów umowy, zasiedzenia, odwołanie darowizny, zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej.  Jedną z gałęzi prawa cywilnego jest prawo rodzinne, którym zajmują się adwokaci, doradzając swoim klientom w sprawach, kiedy strona chce uzyskać najwyższą kwotę świadczenia alimentacyjnego lub pozbawić drugiego z rodziców praw opieki nad małoletnim, kiedy strona nie chce płacić alimentów albo wtedy, jeżeli rodzice walczą o prawo nad opieką nad małoletnim dzieckiem. Sprawami należącymi do głównego zajęcia adwokatów, to m.in. rozwody, alimenty, o ustalenie kontaktów z małoletnimi, o pozbawienie władzy rodzicielskiej. 

Kancelarie adwokackie w Warszawie

kancelarie adwokackie w warszawie

Kolejną, wartą wymiany specjalizacji warszawskich adwokatów jest prawo pracy,  poprzez które pełnomocnicy wspierają swoich klientów w sporach pomiędzy pracownikami a pracodawcami w sprawach: pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy, odprawa, wynagrodzenie, mobbing, sprawy o przywrócenie do pracy, sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Adwokaci prowadzący sprawy pracodawców, prowadzą sprawy z zakresu przygotowywania dokumentacji pracowniczej, odpowiedzialności materialnej pracowników, sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, zwolnienia grupowe, udział w mediacjach. 

Egzekucja wierzytelności jest kolejną dziedziną, z jaką warszawscy adwokaci mają dużo wspólnego, albowiem jeżeli klient ma trudności z odzyskaniem należności wynikających z faktur, adwokat z pewnością poprowadzi to w tę stronę, by odzyskanie wierzytelności było sprawne i szybkie. Adwokat z pewnością przy pierwszej poradzie poleci klientowi wystosowanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty, jako sposobu ugodowego rozwiązania sporu. Jeżeli wezwanie nie przyniesie zamierzonego efektu, adwokat będzie reprezentował interesy klienta, w celu odzyskania należności przed sądem, reprezentując interesy klienta już w postepowaniu sądowym, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym. 

Wielu warszawskich adwokatów prowadzi także negocjacje na etapie sądowym oraz przedsądowym w ramach spraw rodzinnych, cywilnych, karnych i gospodarczych. Ugodowe rozwiązanie sporu często okazuje się najskuteczniejszym, zaś ugoda zawarta w toku postępowania często przekłada się na poprawę relacji skonfliktowanych między sobą stron postępowania. Zazwyczaj adwokaci współpracują z zawodowymi mediatorami, a oni sami biorą udział przy negocjacjach prowadzonych na potrzeby postępowania sądowego. 

Warszawscy Adwokaci stoją także na straży odszkodowań komunikacyjnych. W sytuacji, podczas której dojdzie do wypadku komunikacyjnego poszkodowany może doznać trwałego lub tymczasowego uszczerbku na zdrowiu. W takiej sytuacji należy  mu się odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia, dojazdu do rehabilitacje lub także zwrot kosztów za prywatną rehabilitację. Dla niektórych adwokatów sprawy obejmujące ubezpieczenia komunikacyjne są codziennością, stąd adwokaci specjalizują się w tej dziedzinie, by w jak najlepszy i najszybszy sposób uzyskać odszkodowanie w odpowiedniej wysokości. Zazwyczaj bywa jednak tak, że adwokat wchodzi dopiero w trakcie postępowania, ponieważ poszkodowani samodzielnie ubiegają się o rekompensatę i nie są zadowoleni z kwoty uzyskanej od ubezpieczyciela.