Adwokat Sosnowiec

Nie znaleziono wyników w tej kategorii

Sosnowiec to średniej wielkości przemysłowe miasto położone w na południu Polski, w województwie śląskim. Miasto to graniczy z Jaworznem, Mysłowicami, Sławkowem, Czeladzią, Będzinem, Dąbrową Górniczą oraz Katowicami. Chociaż Sosnowiec nie jest miastem wojewódzkim, to zamieszkuje go około 200 tysięcy osób.  Z uwagi na tak liczną populację, w Sosnowcu znajduje się wiele urzędów administracji publicznej, placówek medycznych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczelni wyższych, czy komisariatów policji. Miasto to jest także siedzibą organów wymiaru sprawiedliwości.  Przy ulicy 1 Maja zlokalizowana jest główna siedziba Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Pod tym adresem znajduje się: I Zespół Kuratorski ds. karnych, X Wydział Wykonywania Orzeczeń, III Wydział Karny, Sekcja ds. ochrony informacji niejawnych, Oddział Informatyczny, Oddział Gospodarczy, Oddział Finansowy i Oddział Administracyjny. W drugim budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu, przy ulicy Kaliskiej umiejscowione zostały: III Zespół Kuratorski ds. karnych, II Zespół Kuratorski ds. rodzinnych i nieletnich, IX Wydział Karny, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, II Wydział  Cywilny, I Wydział  Cywilny.  Jednostką nadrzędną wobec SR w Sosnowcu jest oddalony zaledwie o kilka kilometrów Sąd Okręgowy w Katowicach.  Na terenie miasta znajdują się także prokuratury- Prokuratura Rejonowa Sosnowiec- Północ, Prokuratura Rejonowa Sosnowiec- Południe położone przy ulicy Aleksandra Janowskiego. Utworzono także Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu przy ul. Teatralnej. Uroczyste otwarcie nastąpiło w czerwcu 2021r. 

Kancelarie Adwokackie w Sosnowcu, lista

W Sosnowcu pomoc prawną świadczy wielu prawników w ramach działalności kancelarii adwokackich, czy też radcowskich. W mieście prężnie działa aż 72 adwokatów udzielających pomocy prawnej, polegającej zarówno na reprezentacji klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości (sądami i prokuraturami), jak i przed organami postępowania przygotowawczego, organami administracji publicznej, urzędami skarbowymi itp. Reprezentacja ta nie ogranicza się jedynie do organów zlokalizowanych w Sosnowcu, ale obejmuje również sądy, prokuratury i urzędy na terenie całego województwa, w tym miasta wojewódzkiego- Katowic. Pomoc adwokata nie kończy się jednak na działaniu w imieniu klienta. Adwokaci w Sosnowcu sporządzają opinie prawne, prowadzą bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, udzielają porad prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego.  Często też łączą swoją działalność z funkcją mediatora. Najlepszy adwokat w Sosnowcu?  Jak wspomniano wyżej, w Sosnowcu pomoc prawną oferuje wielu adwokatów, wobec czego odnalezienie prawnika spełniającego oczekiwanie klienta nie powinno być utrudnione.