Blog

rozwod czy separacja

Rozwód czy może jednak separacja?

Zacznijmy od omówienia młodszej i mniej znanej instytucji, jaką jest separacja. Jeszcze całkiem niedawno, czyli dwadzieścia dwa lata temu małżeństwa, które chciały się rozstać miały możliwość wyłącznie rozwodu. Jednakże wobec zmian społecznych i chęci uelastycznienia prawa pojawiła się nowa ustawa …

Czytaj dalej

podział majątku

Podział majątku po rozwodzie

Wspólność majątkowa powstaje między małżonkami z mocy ustawy z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Wyjątkiem od tej reguły jest podpisanie przed ślubem małżeńskiej umowy majątkowej szerzej znanej jako intercyza, która wyłącza taką wspólność. W związku małżeńskim, w którym jest ustrój małżeńskiej …

Czytaj dalej

frank szwajcarski kredyty

Przełom w sprawach kredytów frankowych – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2021 roku

W dniu 25 marca 2021 roku Sąd Najwyższy na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – Małgorzaty Manowskiej podejmie uchwałę, która ma na celu rozstrzygnięcie 6 kluczowych problemów, które najczęściej pojawiały się w ostatnich latach w trakcie sporów sądowych pomiędzy „frankowiczami”, …

Czytaj dalej

spadek co dalej

Spadek – co dalej?

Z powyższym pytaniem zapewne niejeden z nas zetknął się już wiele razy, często uzyskując zupełnie odmienne merytorycznie i koncepcyjnie odpowiedzi. Jeżeli zadać takie pytanie profesjonalnemu pełnomocnikowi, to pierwszą, i początkowo słuszną odpowiedzią, jest: to zależy.. Poniżej pokrótce postaram się przybliżyć …

Czytaj dalej

podzial-majatku

Nie taki podział straszny, jak go rysują?

Rozwód małżonków pociąga za sobą wiele konsekwencji w sferze materialnej, osobowej i psychicznej. Często przejście przez sprawę rozwodową uczy nas wiele o tym, jakie trudności mogą nas spotkać w życiu, ale również do czego skłonna jest druga strona (jakim człowiekiem …

Czytaj dalej

urlop-na-żądanie

Urlop na żądanie po długotrwałej chorobie, a obowiązkowe badania kontrolne

Czy możliwe jest udzielenie urlopu wypoczynkowego „na żądanie” pracownikowi będącemu nieobecnym w pracy z powodu długotrwałej choroby trwającej więcej niż 30 dni, bezpośrednio po upływie zwolnienia lekarskiego, bez przeprowadzania badań kontrolnych? Zarówno w orzecznictwie jak i judykaturze utrwalone zostało stanowisko, …

Czytaj dalej

odszkodowanie-za-wypadek

Czym jest odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Odszkodowania to świadczenia pieniężne, które mają ścisły związek ze szkodą i służą do jej naprawienia. W polskim prawie istnieje zasada, zgodnie z którą obowiązek naprawienia szkody spoczywa na tym, kto tę szkodę wyrządził. Warto zaznaczyć, że szkody nie mają jednakowego …

Czytaj dalej

czy-rozwod-naprawde-jest-drogi

Czy rozwód naprawdę jest drogi?

W społeczeństwie „pokutuje” przeświadczenie, że wynagrodzenia adwokata za sprawę rozwodową są bardzo wysokie. Ów przeświadczenie w dużej mierze wynika z braku elementarnej wiedzy czym tak naprawdę jest sprawa rozwodowa i z jakim nakładem pracy adwokata się wiąże. Wobec czego warto …

Czytaj dalej

Odprawa pośmiertna – komu przysługuje?

Odprawa pośmiertna – komu przysługuje?

Odprawa pośmiertna jest szczególnym rodzajem świadczenia, które przysługuje rodzinie zmarłego pracownika, jeżeli do zgonu doszło w trakcie trwania stosunku pracy bądź też w czasie pobierania po jego rozwiązaniu świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby. Prawo do tego …

Czytaj dalej

Błędy medyczne – okiem prawnika

Błędy medyczne – okiem prawnika

Drogi dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego. Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r., IV CR …

Czytaj dalej

Alimenty-od-rodziców-na-rzecz-dzieci

Alimenty od rodziców na rzecz dzieci

Kiedy i jak można ich się domagać?Alimenty są instytucją prawa rodzinnego, o której słyszał chyba każdy , nawet jeśli nie miał z nią nigdy osobistej styczności. Zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej k.r.o.) obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek …

Czytaj dalej

Zmowa cenowa – na czym polega

Zmowa cenowa – na czym polega?

19 lipca 2016 r. był przełomowym dniem dla osób, które w latach 1997-2011 kupiły lub wzięły w leasing pojazdy marki Iveco, DAF, MAN, Volvo/Renault i Daimler. Komisja Europejska uznała bowiem, wydając decyzję w sprawie AT.39824 – Samochody ciężarowe, że ww. …

Czytaj dalej

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00