Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jak wygląda w praktyce?

Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa zasadnicze rodzaje spółek – osobowe oraz kapitałowe. Spółki osobowe to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, natomiast spółki kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

W związku z dokonanymi zmianami w prawie działalność spółek komandytowych przestała być opłacalna, co oznaczać będzie powrót do zakładania i prowadzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000 złotych, a wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Stanowi ona atrakcyjną alternatywę lokowania kapitału, która w przypadku co najmniej dwóch wspólników pozwala na uniknięcie opłacania składek ZUS. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala także na korzystne rozliczenie podatku CIT, który w obecnej chwili dla małych spółek wynosi 9 %.

W tej chwili istnieją dwie możliwości założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – pierwszy to zawarcie umowy spółki przed notariuszem, co najczęściej ma miejsce w skomplikowanej sytuacji wspólników lub wniesieniu aportu do spółki, drugi to utworzenie spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym. Drugie rozwiązanie z pewnością jest szybsze, jednakże ogranicza treść umowy do sytuacji typowych i wymaga opatrzenia umowy podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. W tym przypadku najczęściej spółka może rozpocząć swoją działalność w ciągu kilku dni (jest to uzależnione od dokonania wpisu przez właściwy Sąd Rejestrowy).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rozwiązaniem elastycznym, pozwala łatwo sprzedać posiadane udziały – sprzedaż może być dokonana w formie umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi lub też poprzez system teleinformatyczny w przypadku zawarcia umowy spółki w tej formie.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z wieloma trudnościami, które rozwieje kontakt z radcą prawnym lub adwokatem, który przedstawi wszystkie możliwości i korzyści z prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozpoczęcie prowadzenia działalności w sytuacji zawierania umowy w systemie teleinformatycznym nie powinno zająć dłużej niż tydzień.

Autor tekstu – Radca prawny Bartosz Machul z Ciechanowa

Aktualne informacje dotyczące zakładania spółek znajdziecie również na stronie internetowej Mecenesa Bartosza pod adresem – https://kancelariamachul.pl.