Adwokat Katowice

Nie znaleziono wyników w tej kategorii

Katowice to miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Miejscowość ta stanowi siedzibę władz województwa śląskiego. To właśnie w Katowicach znajduje się Śląski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice należą do jedynego w Polsce związku metropolitalnego- Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, utworzonej na obszarze konurbacji górnośląskiej. To miasto wojewódzkie jest też największym miastem w związku metropolitalnym.

Katowice zamieszkuje ponad 290 tysięcy ludzi, co pozwoliło miastu uplasować się na 11 miejscu w kategorii najbardziej zaludnionych miast w Polsce. Pod względem powierzchni jest to 12 miejsce w rankingu największych miast naszego kraju. 

Z uwagi na tak dużą powierzchnię, zaludnienie oraz fakt, iż Katowice są miastem wojewódzkim znajduje się tu wiele publicznych instytucji, placówek medycznych, urzędów, czy szkół. 

W Katowicach wymiar sprawiedliwości sprawuje Sąd Apelacyjny w Katowicach, który to jest sądem nadrzędnym  nad Sądem Okręgowym w Bielsku- Białej, Sądem Okręgowym w Częstochowie, Sądem Okręgowym w Gliwicach, Sądem Okręgowym w Katowicach, Sądem Okręgowym w Rybniku. 

Oprócz Sądu Apelacyjnego w Katowicach, miasto jest siedzibą sądów niższej instancji, tj. Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach,  Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. 

Na terenie miasta przy ul. Lompy 19 znajduje się Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach oraz podległa jej Komenda Miejska Policji w Katowicach. 

Organami ścigania, które mają swoją siedzibę w Katowicach są: Prokuratura Regionalna w Katowicach, Prokuratura Okręgowa w Katowicach a także Prokuratura Rejonowa Katowice Wschód w Katowicach, Prokuratura Rejonowa Katowice Zachód w Katowicach, Prokuratura Rejonowa Katowice Południe w Katowicach oraz Prokuratura Rejonowa Katowice Północ w Katowicach. 

Z uwagi na to, iż na terenie Katowic siedzibę ma wiele instytucji, organów ścigania, organów postępowania sądowego- w miejsce znajduje się wiele kancelarii prawnych, kancelarii radców prawnych i kancelarii adwokackich. 

W Katowicach pomoc prawną świadczy aż 616 adwokatów, na których czele stoi samorząd adwokacki. Nad działalnością katowickich członków palestry czuwa Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, której biuro znajduje się przy ulicy Gliwickiej 17. 

Adwokaci udzielają pomocy prawnej na każdym etapie postępowania sądowego, reprezentują swoich klientów przez organami ścigania, przed instytucjami administracji publicznej, uczestniczą w mediacjach. 

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez prawników w Katowicach jest szeroki i obejmuje: 

  • prawo cywilne np. rozwody, podziały majątku, stwierdzenia nabycia spadków, sprawy odszkodowawcze, alimenty,  sprawy o zapłatę;
  • prawo karne np. postępowanie w sprawach o wykroczenia m.in. zakłócanie porządku publicznego, mandat za brak maseczki, jazda po spożyciu alkoholu postępowania przygotowawcze i sądowe w sprawach o przestępstwa, postępowanie wykonawcze- przerwy w karze, dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary;
  • prawo administracyjne np. odwołania od decyzji organów, skargi na decyzje organów administracji publicznej, postępowania przed organami podatkowymi;
  • prawo handlowe np. reprezentacja spółek, przekształcenia podmiotów gospodarczych, bieżąca obsługa firm, tworzenie i opiniowanie umów handlowych;

Pomoc prawna świadczona przez adwokatów nie ogranicza się jednak do Katowic, bowiem prawnicy udzielają porad prawnych również online przy użyciu środków komunikacji na odległość ( Internet i telefon).  Podejmują się prowadzenia spraw również na terenie całego województwa śląskiego, a nawet kraju, 

Należy pamiętać, że adwokatów i radców prawnych obowiązują wyższe standardy i wymagania, aniżeli prawników niezrzeszonych w samorządzie zawodowym. Adwokaci i radcy prawni zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej,  posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a nad ich pracą czuwa samorząd- obie te kwestie są gwarantem zadowolenia klienta z usług prawnika.