Prawo spadkowe

spadek co dalej

Spadek – co dalej?

Z powyższym pytaniem zapewne niejeden z nas zetknął się już wiele razy, często uzyskując zupełnie odmienne merytorycznie i koncepcyjnie odpowiedzi. Jeżeli zadać takie pytanie profesjonalnemu pełnomocnikowi, to pierwszą, i początkowo słuszną odpowiedzią, jest: to zależy.. Poniżej pokrótce postaram się przybliżyć …

Czytaj dalej

Odprawa pośmiertna – komu przysługuje?

Odprawa pośmiertna – komu przysługuje?

Odprawa pośmiertna jest szczególnym rodzajem świadczenia, które przysługuje rodzinie zmarłego pracownika, jeżeli do zgonu doszło w trakcie trwania stosunku pracy bądź też w czasie pobierania po jego rozwiązaniu świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby. Prawo do tego …

Czytaj dalej