Na czym polega upadłość konsumencka?

Proces zmierzający do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej, od 24 marca 2020r. oparty jest przede wszystkim na przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości w ścisłym reżimie formalnym. Innymi słowy, by uzyskać ogłoszenie upadłości konsumenckiej zobowiązani jesteśmy do dokładnego i pozbawionego jakichkolwiek błędów formalnych (w rozumieniu ustawy) przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Szczególnie istotnym jest prawidłowe i kompletne przygotowanie listy wierzytelności. Lista wierzytelności, czyli enumeratywnie wymienienie wierzycieli wraz z sumą ich wierzytelności jest kluczową częścią składową wniosku. Bez prawidłowego i zupełnego przygotowania listy wierzytelności musimy liczyć się z ryzykiem zarzutu sporządzenia nieprawidłowej listy i celowego pominięcia wierzytelności, co wiąże się z możliwością umorzenia nawet już wcześniej otwartego postępowania. Bez znaczenia pozostanie tutaj fakt „luki w pamięci” wnioskodawcy – powinniśmy wykorzystać wszelkie dostępne metody, by ta lista wierzytelności sporządzona została prawidłowo oraz kompletnie.

W obecnym stanie prawnym, samo złożenie wniosku o upadłość konsumencką oraz – w dalszej kolejności – jej ogłoszenie nie jest gwarantem umorzenia zobowiązań wnioskodawcy. Ogłoszenie upadłości inicjuje dopiero postępowanie sądowe z udziałem syndyka, na zakończenie którego możemy liczyć się możliwością umorzenia naszych zobowiązań. Tym samym, ciężar postępowania przeniesiony został na etap postępowania po ogłoszeniu upadłości, podczas którego dłużnik winien spodziewać się badania stopnia zawinienia w powstaniu stanu niewypłacalności. Owe badanie ma na celu nie tylko podjęcie decyzji, czy postępowanie upadłościowe nadal prowadzić, lecz również wpływa na czas trwania planu spłaty.

Plan spłaty jest elementem postępowania upadłościowego konsumenta, na który ustawodawca kładzie szczególny nacisk. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że może on trwać nawet 7 lat, jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że dłużnik celowo zwiększał swoje zadłużenie. Oczywiście, plan spłaty nie jest jedynym rozwiązaniem, jakie może czekać dłużnika po przeprowadzeniu części czynności postępowania upadłościowego – możliwe jest także umorzenie zobowiązań bez planu spłaty lub warunkowe umorzenie zobowiązań bez planu spłaty.

W czym może pomóc Ci kancelaria adwokacka?

Kancelaria oferuje wsparcie osoby fizycznej – konsumenta na wszystkich etapach postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Od przygotowania wniosku po wparcie i reprezentację dłużnika w głównym postępowaniu upadłościowym. Udziela wsparcia przy gromadzeniu i przygotowaniu list wierzytelności.

Kancelaria udziela wsparcia dłużnikowi-upadłemu, który wnosi o ustalenie planu spłaty, umorzenie zobowiązań bez planu spłaty lub warunkowe umorzenie zobowiązań bez planu spłaty oraz na wszystkich etapach głównego postępowania upadłościowego.

Odpowiedzi na pytanie użytkownika udzielił Kamil Janko adwokat z Katowic.