Marta-Walencik-Topolewicz-

Radca prawny Marta Walencik-Topolewicz

Telefon: +48 579 615 707
Specjalizacja: prawo cywilne
Miejscowość: Białystok
Województwo: podlaskie
Ulica: Krakowska 5/lok. 605
Kod pocztowy: 15-875

Kancelarię radcy prawnego prowadzę od 2012 roku, kiedy to zostałam wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. W swojej codziennej praktyce zawodowej w znacznej części wspieram swoich klientów w szeroko rozumianym zakresie spraw rodzinnych.Do takiej kategorii należą przede wszystkim sprawę o alimenty, związane z władzą rodzicielską, o kontakty, czy ustanowienie opieki.Co się tyczy spraw o alimenty przede wszystkim chodzi tutaj o kwestie związane z ustaleniem alimentów na rzecz małoletnich dzieci ale również pełnoletnich, oraz na małżonków. Dodatkowo mogą pojawić się sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów, zależności od tego czy w trakcie trwania obowiązku alimentacyjnego nie dojdzie do zmiany okoliczności, które będą wymagały zmiany samej wysokości wpłaconych środków finansowych na utrzymanie osób uprawnionych do alimentacji. Sprawy związane z władzą rodzicielską to szeroki wachlarz postępowań, które mogą być wszczynane zarówno na wniosek, jak i z urzędu, i w trakcie tych postępowań sąd może badać kwestie wydolności wychowawczej obojga rodziców, w tym podejmować decyzje o pozbawieniu lub ograniczeniu zakresu władzy rodzicielskiej do wskazanego wachlarza uprawnień. Trzecia z głównych kategorii prowadzonych przeze mnie spraw to postępowania w zakresie ustalenia kontaktów małoletnich dzieci z osobami uprawnionymi do tych kontaktów, najczęściej z rodzicami, ale także z dziadkami. W tych sprawach przede wszystkim badane są kwestie dobra dziecka pod kątem charakteru i częstotliwości spotkań z drugim rodzicem lub z dziadkami. Wielokrotnie wspieram swoich klientów w długotrwałym procesie wszczynania postępowania, uczestniczenia w rozprawach sądowych, badaniach przez biegłych psychologów i psychiatrów, jak również na etapie odwołań od rozstrzygnięć sądu.