Radca prawny Ciechanów

20 ocen
5

Radca prawny Bartosz Machul

Miejscowość: Ciechanów

Lista radców prawnych udzielających porad prawnych w miejscowości Ciechanów województwo mazowieckie. Radca prawny to zawód zaufania publicznego, którego główne zasady wykonywania zostały określone w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Radca prawny wykonując swój zawód powinien wykazywać się należytą starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. Jednym z najważniejszych atrybutów radcy prawnego jest tajemnica zawodowa, która opiera się na założeniu, iż radca prawny nie może ujawnić żadnych informacji, które uzyskał w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Tajemnica ta ma charakter bezwzględny i radca prawny nie może zostać z niej zwolniony. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Czytaj więcej