Radca prawny Mława

radca-adwokat-ciechanow
Miejscowość: Ciechanów

Radca prawny specjalizuje się w poszczególnych dziedzinach prawa, wspierając swoich klientów. Obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie podatków, spraw związanych z windykacją należności oraz ochrony danych osobowych (RODO), poprzez udział w procesach sądowych w sprawach z różnych dziedzin, tj. postępowanie administracyjne, rodzinne, gospodarcze, cywilne lub gospodarcze, prowadzenie negocjacji, obrona oskarżonych i reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych i karno-skarbowych. Prawnicy z okolicznych miejscowości, jak i Warszawy oferują pełen zakres obsługi prawnej, poprzez sporządzanie opinii prawnych, reprezentację klientów przed sądami, przygotowanie pism procesowych, jak i porady prawne w zakresie kompetencji. 

Prawnicy, którzy działają na terenach różnych miejscowości zazwyczaj kończą studia prawnicze na tych samych uczelniach, uniwersytetach. Często zdarza się nawet tak, że pełnomocnicy przeciwników procesowych znają się od lat, co może przyczynić się do porozumienia pomiędzy pełnomocnikami, w efekcie do szybszego załatwienia sporu poprzez negocjacje lub mediację. Do zakresu prawa cywilnego prawnicy w kompetencjach mają konstruowanie umów, jak i ich ocenę pod kątem zabezpieczenia interesów klienta. Pisma procesowe, tj. pozwy, wezwania do zapłaty bądź odstąpienia od umów,  naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Osoby zainteresowane pomocą prawną zazwyczaj kojarzą pracę Radcy prawnego wyłącznie z dziedzinami prawa skierowanymi przede wszystkim do działań organów administracji publicznej i przedsiębiorców, mało osób wie, że Radcowie prawni również znają się i działają w obszarze prawa rodzinnego, świadczą usługi związane ze sprawami rodzinnymi, tj. rozwody i separacje, pozwy o alimenty, obniżenie alimentów, zabezpieczenie kontaktów małoletniego z rodzicem, czy nawet powierzenie władzy rodzicielskiej. 

Zarys prawa administracyjnego bywa niezwykle rozległym przedmiotem, mając na uwadze skomplikowane postępowania administracyjne osoby, które nie mają z nim niczego wspólnego mogą się nieco pogubić w odwołaniu od decyzji, sporządzenie środków zaskarżenia jest rzeczywiście trudne, dlatego tak ważna jest pomoc prawnika, który niejako specjalizuje się w danej dziedzinie prawa.  

Radcowie prawni oraz świadczą także usługi z zakresu prawa pracy, reprezentują pracodawców i pracowników w sprawach mających swoje podłoże w sporach związanych m.in. z ustaleniem stosunku pracy, spory o wysokość wynagrodzenia, odszkodowania za wypadki przy pracy w miejscach pracy, grupowe zwolnienia i wypłaty odpraw, mobbing, spory związane z zasadnością wypowiedzenia stosunku pracy oraz rozwiązywania go bez wypowiedzenia. Kancelarie prowadzą postępowania mające na celu odzyskiwanie należności klientów od dłużników. Ramy postępowania są uzależnione od chęci rozwiązania sporu przez dłużnika, może ono mieć wymiar postępowania polubownego, jeżeli po wezwaniu do zapłaty dłużnik wyrazi chęci na spłatę zobowiązania, w innym przypadku dojdzie do postępowania sądowego. Dużym odciążeniem będzie wybór kancelarii, której doświadczenie pozwoli na wybór i wykorzystanie metod windykacji jak najszybszych w przyniesieniu oczekiwanego efektu. Windykacja wierzytelności polega na prowadzeniu działań przedsądowych, np. wezwanie do zapłaty wierzytelności. Jeżeli one nie przyniosą efektu, wierzyciel winien skorzystać z sądowego rozwiązania. 

Do kolejnych działań należy świadczenie kompleksowej obsługi prawnej wykonawców, jak również zamawiających w sferze zamówień publicznych. Analiza treści ogłoszenia zamówienia publicznego, weryfikacja warunków udziału w postępowaniu należy do żmudnej pracy. Rzetelna wiedza radcy prawnego lub adwokata pomoże w realizacji projektu. 

Doradztwo prawne w zakresie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bywa ciężkie, może nie przynieść wymaganych przez zamawiającego efektów, przy czym następnie może dojść do wezwania wyjaśnień wykonawców. 

Miasto Mława jest usytuowane w północnej części Mazowsza, co umożliwia reprezentowanie klientów przed sądami okolicznych miejscowości, Mława jest oddalona od m.st. Warszawy o około 120 kilometrów. Pobliskie miejscowości, tj. Ciechanów, Przasnysz są oddalone do 50 kilometrów od Mławy. Pomiędzy miastami jest wiele dróg krajowych, którymi bezpośrednio trafimy do poszczególnych miejscowości, by sprawnie i szybko zadbać o interesy klientów mających swoje przedsiębiorstwa, siedziby działalności na terenie pobliskich miejscowości. Biorąc pod uwagę aglomerację miasta Mława oraz jego dobra kulturowe, obok spraw związanych z interesami klienta, można również zwiedzić rynek oraz wiele innych lokalnych atrakcji, które w odpowiedni sposób opowiedzą o historii miasta Mława.