Radca prawny Przasnysz

radca-adwokat-ciechanow
Miejscowość: Ciechanów

Przasnyscy prawnicy, mając na uwadze wyłącznie Radców Prawnych, których siedziby kancelarii usytułowane są na terenie m.st. Warszawy specjalizują się w różnych dziedzinach prawa. 

Do najbardziej powszechnych kwalifikacji zawodowych Radców Prawnych możemy śmiało zaliczyć prawo administracyjne, którego szerokorozumiane gałęzie rozprzestrzeniają się we wielu dziedzinach naszego życia. Wywód rozpocząć możemy od złożenia wniosku o wycinkę drzew, a zakończyć możemy na legalizacji obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę. Taka szerokość może ukazać nam objętość prawa administracyjnego. Stąd pytanie, dlaczego Radcowie wybierają tak szeroką gałąź prawa? Ano dlatego, że Radcowie Prawni upatrzyli sobie możliwość podjęcia etatu w jednostkach administracji publicznej. Umożliwia im ona zatrudnienie w Urzędach Miast, Starostwach Powiatowych i innych dość ciekawych miejscach, które związane są z dziedzinami prawa administracyjnego. 

Kolejną z kwalifikacji Radcy Prawnego są podatki, mając na myśli prawo podatkowe możemy zauważyć okupujące nas dookoła podatki, które płacimy na każdym kroku. Radcowie Prawni upatrzyli sobie także tę dziedzinę prawa, albowiem wielu przedsiębiorców zakładając spółki i otwierając przedsiębiorstwa liczy na jak najniższą formę opodatkowania. Wyspecjalizowany Radca Prawny w tej dziedzinie szybko i skutecznie podsunie rozwiązanie na korzyść swojego klienta.

Radcowie prawni świadczą pomoc w zakresie prawa pracy dla osób fizycznych, jak i firm. W ofercie radców zazwyczaj mieszczą się indywidualne i zbiorowe stosunki pracy, jak również ubezpieczeń społecznych. Prawnicy mają na uwadze także odwołania od decyzji organów rentowych, doradzają i kwestiach dotyczących pracowników i pracodawców, sporem w liczbie dni urlopowych, sporządzaniem umów o pracę, jak i wypowiadaniem ich. Radcowie prawni wspierają swoich klientów na obszarze zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia, pośredniczenia w transferach pracowników. 

Do zadań z dziedziny prawa pracy należącą do Radców Prawnych możemy zaliczyć także negocjacje ze związkami zawodowymi oraz sporządzanie szeroko rozumianej dokumentacji związanej z pracownikami, jak i czasem pracy, świadectwa pracy, regulamin wynagrodzenia lub regulamin zakładowy funduszu świadczeń socjalnych. W ofercie Radców Prawnych znajdą się również postępowania przetargowe. Radcowie sporządzają opinie wykorzystując przepisy dotyczące zamówień publicznych. Urzędy Miast i Urzędy Gmin z przyjemnością korzystają z pomocy Radców Prawnych w sprawach dotyczących zamówień publicznych, by ich interesy były w jak najlepszy sposób zabezpieczone. W razie potrzeby reprezentują swoich klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Radcowie Prawni zajmują się także sprawami wierzytelności swoich klientów, mając na uwadze dokładniej windykację wierzytelności. Klienci, którzy mają problem z odzyskaniem należności, niezapłaconą w terminie fakturą lub niezapłaconym długiem mogą zwrócić się do Radcy Prawnego, by w możliwie szybkim tempie odzyskał ich wierzytelności. Pierwszym z rozwiązań na pewno będzie rozwiązanie polubowne, tj. przedsądowe wezwanie do zapłaty kwoty wynikającej z zadłużenia, jeżeli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu- Radca Prawny wstąpi na drogę sądową w celu wyegzekwowania wierzytelności należących do klienta, której skutkiem będzie windykacja sądowa, a w następstwie windykacja komornicza. 

Kolejną kategorią, z którą zajmują się Radcowie Prawni jest prawo cywilne, szeroki zakres usług w jego gałęzi nie jest problemem dla Radców. Porady prawne z dziedziny prawa cywilnego, sporządzanie pism procesowych, tj. pozew, wnioski, opiniowanie umów oraz reprezentacja klientów w postępowaniu przed sądem jest czymś dobrze znanym Radców Prawnych. Miasto Przasnysz jest usytuowane w północnej części Mazowsza, co umożliwia reprezentowanie klientów przed sądami okolicznych miejscowości, Przasnysz jest oddalone od m.st. Warszawy o około 100 kilometrów. Pobliskie miejscowości, tj. Ciechanów, Mława są oddalone do 50 kilometrów od Przasnysza. Pomiędzy miastami jest wiele dróg krajowych, którymi bezpośrednio trafimy do poszczególnych miejscowości, by sprawnie i szybko zadbać o interesy klientów mających swoje przedsiębiorstwa, siedziby działalności na terenie pobliskich miejscowości. Biorąc pod uwagę aglomerację miast położonych w północnej części Mazowsza oraz ich dobra kulturowe, obok spraw związanych z interesami klienta, można również zwiedzić Zespół Klasztorny Bernardynów usytuowany przy ul. Piłsudskiego. Kościół został wzniesiony dla zakonu Bernardynów, w latach 1585-88 z inicjatywy Pawła Kostki, chorążego ciechanowskiego, kasztelana zakroczymskiego, brata św. Stanisława, który na budowę przeznaczył dobra rodzinne w Rostkowie. W czasie potopu szwedzkiego kościół został splądrowany. W czasie I wojny światowej zarówno kościół jak i klasztor były wielokrotnie niszczone, a następnie odbudowane od 1916r. Ponownie uszkodzony w czasie ostatnich działań wojennych kiedy to Niemcy zamienili kościół na spichlerz, a budynki klasztorne na szpital i więzienie. Rozebrali oni też zabytkowe ogrodzenie z XVIII w. i kapliczkę-rotundę św. Wawrzyńca z 1615 r. Po wojnie obiekty były wielokrotnie remontowane. Bernardyni byli obecni w Przasnyszu aż do kasaty zakonu w 1588r, prowadzili cieszącą się renomą szkołę męską, posiadali bogatą bibliotekę. Od 1923 zespół klasztorny jest w posiadaniu pasjonistów, sprowadzonych z Rzymu. We wnętrzu kościoła po zniszczeniach I wojny światowej zostało zrekonstruowane kolebkowe sklepienie z gwiaździstą siatką żeber. Warte uwagi są gotyckie szczyty nawy i kaplicy ze sterczynami i wimperangami o kolistych przeźroczach. W kaplicy znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, słynący łaskami, koronowany w 1977r. W pobliżu prezbiterium zwraca uwagę nagrobek Adriana Szumskiego (zm. 1632r.) z wierszowaną inskrypcją, w kruchcie grób o. Bernarda Kryszkiewicza (1915-45), Pasjonisty, kandydata na ołtarze i słynąca łaskami nadnaturalnej wielkości figura Ukrzyżowanego. Ten wczesnobarokowy zabytek został wpisany na listę Kanonu Krajoznawczego Polski.