Radca prawny Warszawa

radca-adwokat-ciechanow
Miejscowość: Ciechanów

Warszawscy prawnicy, a w szczególności Radcowie Prawni specjalizują się w różnych dziedzinach prawa. Dla jednych prawo administracyjne jest konikiem, dla innych zamówienia publiczne. 

Wielu Radców Prawnych możemy znaleźć w organach administracji publicznej, tj. Urzędach Dzielnic, Starostwach Powiatowych, czy innych urzędach. Bierze się to stąd, iż Radcowie Prawni mogą być zatrudnieni na umową o pracę. To oni strzegą praworządności decyzji organów administracji publicznej, doglądają poprawność zastosowanego prawa w umowach, decyzjach lub w odniesieniu do pracowników danego organu. 

Radcowie Prawni, którzy nie są zatrudnieni na etacie w urzędzie, zazwyczaj są zatrudnieni w korporacjach zajmujących się dziedziną prawa. A co z tymi, którzy nie są nigdzie zatrudnieni? Prowadzą oni własne działalności gospodarcze, zazwyczaj pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego. 

Radcowie prawni prowadzący własną działalność gospodarczą zajmują się interesami klientów indywidualnych i firm. Do ich specjalnych zadań Radców Prawnych, w zależności od specjalizacji, należy znajomość gałęzi prawa i udzielanie porad prawnych klientom zainteresowanym. 

Jedną z gałęzi prawa, jaką możemy wymienić jest prawo pracy, w którym specjalizują się Radcowie Prawni, tzn. egzekwowanie przepisów prawa, skierowane jednocześnie do pracodawców i pracowników danego przedsiębiorstwa. Niekiedy konflikty zazębiają się tak, że strony nie są w stanie dojść do porozumienia. To właśnie Radcowie Prawni pomogą w rozmowach negocjacyjnych lub w następstwie na drodze sądowej. Do ogólnych zadań Radców Prawnych kierowanych dla przedsiębiorców należy opiniowanie umów zawieranych pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, opiniowanie umów już zawartych lub tych, których zawarcie musi nastąpić.  

Następną gałęzią zainteresowań Radców Prawnych jest prawo cywilne, z którym wszyscy mieliśmy bądź będziemy mieć styczność, czy to przy zawieraniu umów darowizn, czy zakupu nieruchomości. Wszystkie te umowy zazwyczaj sporządzane są przez prawników, Radcowie Prawni weryfikują ich zgodność z panującym w danej chwili prawem. Działalność obejmuje także uzyskiwanie dla klientów świadczeń takich, jak odszkodowania lub zadośćuczynienia w pełnej wysokości dopuszczalnej prawem od osób zobowiązanych do naprawienia szkody i krzywdy. Przedmiotem usług są także zagadnienia zdolności prawnej, wady oświadczenia woli, kwestie związane ze spółkami cywilnymi, umowy wynajmu nieruchomości. Radcowie Prawni prowadzą także postępowania, których przedmiotem jest dochodzenie długów, ochrona wierzyciela. Do kolejnych zadań Radcy Prawnego należą także postępowania z zakresu wieczystoksięgowego, w tym wpisy w księgach wieczystych, ustanawianie hipoteki. 

Doświadczenie i skuteczność radców Prawnym umożliwia im zajmowaniem się sprawami windykacyjnymi. Działanie kompleksowe i stawianie interesów klienta na najwyższym szczeblu umożliwi Radcy Prawnemu na szybki zwrot wierzytelności klienta od dłużników, czy to w postępowaniu przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym egzekucyjnym.