Podział majątku

podział majątku

Podział majątku po rozwodzie

Wspólność majątkowa powstaje między małżonkami z mocy ustawy z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Wyjątkiem od tej reguły jest podpisanie przed ślubem małżeńskiej umowy majątkowej szerzej znanej jako intercyza, która wyłącza taką wspólność. W związku małżeńskim, w którym jest ustrój małżeńskiej …

Czytaj dalej